Reformierakonna reklaamid Valkas on vastuolus Läti keeleseadusega ning tuleb maha võtta

 (113)
Reformierakonna reklaamid Valkas on vastuolus Läti keeleseadusega ning tuleb maha võtta
Üks reklaam seati üles Valka peatänavale Püha Katariina evangeelse luterliku kiriku taha.Foto: Argo Ingver

Reformierakonna kandidaat Maido Ruusmann otsustas kolmapäeval alanud välireklaami keelust mööda minna, paigutades enda poliitreklaamid Valka linna. Läti keeleseadus aga eestikeelseid reklaame ei luba ning need tuleb maha võtta või sobivatega asendada.

“Alandame aktsiise ja lõpetame maksudega mängimise!” lubab üks Tõrva vallavanem Maido Ruusmanni näopildiga reklaamidest, mis kolmapäeval Valka linna üles seati.

Kuigi poliitilise välireklaami keelu saab sel viisil küll vältida, siis pole pääsu Läti keeleseadusest.

“Ainult eesti keeles ei tohi kindlasti mingit reklaami olla,” ütleb Läti riigikeele keskuse Valka abi Liene Lielmane uudist kuuldes. “Mind üllatab juba see, et ta on linnast loa saanud ning tekib küsimus, et mis põhjendusel see luba anti.”

Valka linn lubas

Kandidaat Maido Ruusmann ütleb, et temani pole jõudnud infot, et midagi valesti oleks ning õiguslik alus plakatite paigutamiseks on olemas.

“Suhtlesin kohaliku omavalitsusega, olen teinud taotluse ning nemad väljastanud konkreetse loa. Loa juures olid ka näidised reklaamist,” ütleb Ruusmann.

Ta arvab, et keeleinspektsiooniga peaks suhtlema omavalitsus, kes siis saab temaga ühendust võtta, kui midagi valesti on.

“Siis hakkame arutama, mis edasi saab. Mina olen oma kulutused teinud. Kui vaja, võime kahte keelde ka panna,” ütleb Ruusmann. “Eile, kui meediainimesed seal olid, küsisid nad kohale tulnud politsei käest, kas reklaam ei peaks riigikeeles olema. Politsei vastas, et kui on luba, siis on luba.”

Menetlust pole alustatud

Riigikeele keskuse keelekontrolli osakonna juht Ingrīda Bērziņa ütleb, et väärteo kooseis on olemas, ent menetlust pole alustatud.

„Meil on tavaks lahendada probleeme esmalt vesteldes. Oleme suhelnud, poliitik on öelnud, et ta polnud seaduse rikkumisest teadlik. Ent seaduse mittetundmine vastutusest ei päästa,” ütleb Bērziņa. “Trahv ohustab seaduse rikkujaid alles siis, kui koostööst keeldutakse.”

Bērziņa ütleb, et lisaks reklaami tellinud poliitikule lasub osa süüst ka omavalitsusel: „Kuna tegemist oli välismaalasega, oleks omavalitsus pidanud teavitama, millised seadused siin kehtivad.”

Tema sõnul on ka Lätis olnud valimiste ajal nõuete täitmisega probleeme, ent üldiselt on nendega ära harjutud. Kui reklaam on kahes keeles, peab läti keel olema valdav.

Kas Lätis on keelenõuded karmimad kui Eestis?

„Oleme suhelnud ka Eesti ja Leedu kolleegidega. Kui vahel on teistele jäänud mulje, et Lätis on karmimad reeglid, siis oleme jõudnud järeldusele, et nõuded ei ole kuigi erinevad. Rahatrahvid ei ole meil suured ning üldiselt teeme kõike, et rikkumised korda ajada, mitte trahvida,” ütleb Bērziņa.

Valka taipab viga

Seotud lood:

Valka omavalitsusest kuuleb, et kuigi ametlikku pöördumist pole riigikeele keskus nende poole veel teinud, on sealt omavalitsusse juba helistatud ning asja vastu huvi tuntud.

“Meie hindasime reklaami mõõtu ning asukohta. Hindajad vaatasid, et reklaam ei piiraks autosõitjate vaatevälja. Veendusime, et ei reklaamita keelatud asju nagu relvi. Vaadati, kas pilt kui selline sobib,” loendab loa andmise kriteeriume Valka kihelkonnaduuma esimees Vents Armands Krauklis. “Tekstile ei pööratud tähelepanu. Eeldati, et see vastab nagunii Läti seadustele, mida peab järgima.”

Algselt soovinud Ruusmann luba kuue reklaami linna paigutamiseks, ent sai eelpoolnimetatud tingimuste tõttu rohelise tule vaid kolmele.

Nüüd, mil vallale reklaami keele kohta tähelepanu juhiti, koostati valla õigusosakonnas Ruusmannile kiri, et keeleseadust rikkuv välireklaam tuleb kolme päeva jooksul kas maha võtta või seda muuta.

Iga tähelepanu on hea?

Üks Vabaühenduste Liidu valimiste valvuritest Anna Karolin leiab, et riigikokku kandideerivad liikmed peaksid käituma nii nagu tulevased otsustajad – nii, et ei tehtaks tegusid, mis on juriidiliselt korrektsed, ent mille puhul saab inimlikust vaatepunktist aru, et tegu on seadustest kõrvale hiilimisega.

“Meil muud hooba ei ole, kui lihtsalt juhtida tähelepanu, et see on nõme,” ütleb Karolin ning leiab, et on tore kui reklaam Lätis maha võetakse ja omapärane, kui see peaks saama lätikeelse kuju.

Loe veel

“Võib-olla mõeldakse, et iga tähelepanu on reklaam, mis võib ka tõene olla. Ent kui näiteks mõni valija tunneb, et see on inimene, keda ta muidu valiks, aga kellele selline tegevus ei meeldi, võib ta ise kandidaadile märku anda, et talle see ei sobi,” ütleb Karolin.

“Lugesin ka Ruusmanni argumentatsiooni, mis puudutab protesti alkoholiaktsiisi vastu, mille ta on kavalalt reklaamiga sidunud. Samas, kui probleem on tema arvates suur, miks ta sellest siis ise kasu lõikab?” küsib Karolin.

Teine reklaam Valka linnas. Foto: Argo Ingver