RMK korraldas jahimaad põhjalikult ümber

 (1)
RMK korraldas jahimaad põhjalikult ümber
Foto: Arvi Kriis---

RMK on põhjalikult ümber korraldanud riigi poolt hallatavate jahimaade kasutamise ning andnud 9 peamiselt eramaadest koosnevat jahipiirkonda üle Keskkonnaametile. RMK haldusesse jääva kuue jahipiirkonna riigimaade osakaal on 75%.

Ümberkorralduste tulemusena loobub RMK kokku ligi 220 000 hektarist valdavalt eramaadel asuvast jahimaast ning on sellega seoses esitanud Keskkonnaametile taotluse üheksa jahipiirkonna - Hageri, Ilumetsa, Kaansoo, Kooraste, Leluselja, Leva, Porkuni, Põhja-Kõrvemaa ja Vaibla - kasutusõiguse loa ennetähtaegseks lõpetamiseks.

RMK jahimajandusosakonna juhataja Kalev Männiste sõnul jätkab RMK edaspidi kuue jahipiirkonna haldamist, mis tähistatakse lähiajal analoogselt riigimetsa maaga. „RMK jahialadel keskendume eelkõige jahipidamisvõimaluste pakkumisele Eesti jahimeestele, kellel endil puudub jahipiirkonna kasutamise õigus," sõnas Männiste.

Kalev Männiste tänas RMK nimel koostöö eest kõiki eramaa omanikke, kes on RMK-l lubanud seni oma maaomandit jahimaana kasutada. „Seni maaomanikega

sõlmitud maakasutuslepingud anname üle uutele jahirentnikele niipea kui need selguvad," kinnitas Männiste.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK puhkevõimalusi

Eesti riigimetsas ja korraldab oma maadel jahipidamist ning aitab kaasa elujõuliste ulukiasurkondade säilimisele. RMK majandab 38% Eesti metsadest ning

haldab 3% riigi jahimaadest.