Seto valla asemel plaanitakse seto osakonda Värskasse


Seto kuningriigi päevad
Seto mustridFoto: Tiit Blaat

Räpina piirkonna valdade ühinemise tööplaanides on seto abivallavanema töökoha loomine Värskasse ja seto osakonna tekitamine. Selle struktuuriüksuse kaudu toimuks sellisel juhul Seto kultuuri edasine arendamine.

Neljapäeval toimus Obinitsa külakeskuses Võrumaa Omavalitsuste Liidu konsultant Mihkel Laane eestvedamisel Värska, Mikitamäe ja Meremäe valdade volikogude liikmete arutelu ühtse seto valla loomise teemadel.

Koosolekul osales 17 valdade volikogude liiget: Meremäelt üheksa liiget, Mikitamäel viis liiget ja Värskast kaks volikogu liiget ning vallavanem. Laan nimetas ühtse seto valla sündi pärast koosolekul nähtut endiselt vähetõenäoliseks.

„Et oleks mingisugunegi võimalus ühtse seto valla loomiseks, peaks Meremäe tegema homsel vallavolikogu istungil ühinemisettepanekud Värskale, Mikitamäele ja lisaks seto külade osas piiride muutmise osas Missole,” ütles Mihkel Laan Võrumaa Teatajale.