Setomaa rahvas otsustas Võrumaa kasuks

 (3)
Setomaa rahvas otsustas Võrumaa kasuks
Foto: Raivo Tasso

Sel nädalal toimunud rahvaküsitluse tulemuse järgi pooldavad Setomaa elanikud valla kuulumist Võru maakonda. Küsitluses osales 31,5 protsenti loodava Setomaa valla elanikest, kellest 59,1 protsenti pooldas Võrumaad.

„Inimesed on oma otsuse teinud ja valik langes Võrumaa kasuks. Kuna valitsus andis elanikele võimaluse ise otsustada, siis tulemuse põhjal teengi valitsusele ettepaneku määrata Setomaa vald Võrumaale,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Tänan maavalitsusi, kes selle küsitluse nii kiiresti läbi viisid ning eelkõige tänan kohalikke elanikke, kes sellest osa võtsid ja valitsuse otsusele kindla suunise andsid.“

Arvamust said avaldada Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ning Misso valla Luhamaa nulga rahvastikuregistri järgsed elanikud, kel vanust vähemalt 16 eluaastat. Küsitluse korraldasid Põlva ja Võru maavalitsus. Küsitlus toimus 12. juunil elektrooniliselt ning küsitluspunktid olid avatud 13. juunil.
Setomaa valla kogupindala on 460,8 km2 ja rahvaarv 3577.

Vald

Hääleõiguslike elanike arv

Vastanuid

Osaluse %

Põlva maakond

%

Võru maakond

%

Meremäe vald

978

417

42,6%

2

0,5%

415

99,5%

Mikitamäe vald

860

185

21,5%

168

90,8%

17

9,2%

Värska vald

1204

328

27,2%

239

72,9%

89

27,1%

Misso valla Luhamaa nulk

132

70

53,0%

0

0,0%

70

100,0%

Kokku

3174

1000

31,5%

409

40,9%

591

59,1%


Ühinevad omavalitsused on :

1. Meremäe vald (kokku pindala 132,0 km2 ja rahvaarv 1075),
2. Mikitamäe vald (kokku pindala 104,4 km2 ja rahvaarv 985),
3. Värska vald (kokku pindala 187,8 km2 ja rahvaarv 1371),
ning üleantav territooriumiosa:
4. Misso valla Luhamaa nulk (kokku pindala 36,7 km2 ja rahvaarv 146).