Sindi betoonpais asendub loodusilmelise kärestikuga

 (3)
SINDI PAIS
SINDI PAISFoto: Sven Arbet

Keskkonnaagentuur kuulutas välja projekteerimise riigihanke Sindi paisu avamiseks vee-elustiku ränneteks. Projekt näeb lahendusena ette betoonpaisu lammutamise ja loodusilmelise kärestiku rajamise kogu jõesängi laiuses.

Kevadel riigi poolt omandatud Sindi paisu tuleviku osas on otsus tehtud ning betoonpais lammutatakse. Vee-elustiku rännete ja inimeste ohutuse tagamiseks valiti kahest võimalikust lahendusvariandist tõhusam ja odavam.

Pärnu jõestiku elupaikade taastamise projekti juhtrühma liige Keskkonnaagentuuri nõunik, Madis Helm selgitas otsuse tagamaid: „Kaalusime väga põhjalikult kõiki sotsiaalseid, majanduslikke ja looduskeskkonna aspekte, mille põhjal on selgelt parim ehk efektiivsemalt toimiv, ohutum, praktiliselt hooldusvaba, rekreatiivselt hinnatav ja tunduvalt odavam rajada looduslähedane kärestik jõesängis.”

Helm lisas, et tõenäoliselt alaneb veetase paisjärves mõnevõrra, kuid selle täpne ulatus selgub projekteerimise ja eelnevate uuringute käigus.

Keskonnaagentuuri hanketingimustes seisab nõue Sindi pika ajalooga väliujula säilitamiseks või taasrajamiseks vastavalt uuele veetasemele. Vee alt paljanduvad kalda-alad heakorrastatakse ja neist kujundatakse edaspidi puhkealad.

Lisaks peetakse võimalikuks, et Sindi saab linna südamest otsetee tulevase Wöhrmanni kärestiku äärde jalutamiseks või seal kalastamiseks. Erinevalt paisudest, tohib kärestikel kala püüda ja just lõhilastele on kärestikud meeliselupaigaks. Samuti soovitakse kujundada kärestik selliselt, et seal saaks sobivate veetasemete korral harrastada vaatemängulist spordiala süstaslaalomit. Tulevene kärestik peab olema ületatav ka paadimatkajaile.

Seotud lood:

„See on väga hea otsus ja lahendus, mille tulemusena võib loota kogu Pärnu jõestiku, ent ka Pärnu lahe kalavarude, esmajoones lõhe, vimma, merisiia, meritindi, jõesilmu jt asurkondade jõudsat kasvamist tulevikus. Kõigil saab püüda olema rohkem!” kommenteeris välja valitud lahendust ihtüoloog Meelis Tambets.

Projekt peab valmima aasta jooksul.