Soomele viitamine osutus blufiks

 (8)
Soomele viitamine osutus blufiks
Foto: Andres Putting

Keskkonnaministeeriumi väide, et EMHI ning Keskkonnateabe Keskuse ühendamise kava eeskuju võeti ka Soomest, ei pea vett.

Eesti keskkonnaministeeriumi esialgse plaani kohaselt pidanuks 1. maiks olema EMHI ja seirega tegelev Keskkonnateabe Keskus liidetud üheks asutuseks.

Kavandatu leidis aga ägedat vastupanu. Andres Tarand võrdles seda soki- ja vorstivabriku liitmisena ning kohtus peaminister Andrus Ansipiga, et too asjale piduri paneks.

1. maiks polnud ühendasutus veel sündinud. Ka ei olnud keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus vastanud küsimusele, kas, ning kui jah, siis millal ühinemine toimub ning miks ei ole võetud kuulda asjatundjate ja teadlaste seisukohti.

Üks ühendamise argument, Soome eeskuju, langes aga ootamatult ära. Nimelt kinnitas Soome meteoroloogiainstituudi (FMI) peadirektor Petteri Taalas Maalehele, et nende ja Soomes keskkonnaseirega tegeleva SYKE töös ei ole kattuvusi.

Ka ei nähta ühinemises võimalusi märkimisväärseks säästuks. „FMI ja SYKE põhieesmärgid on väga erinevad,“ selgitas ta.

SYKEs on kesksel kohal keskkonnapoliitika, meteoroloogiainstituut kindlustab Soome hakkamasaamise keeruliste ilma- või mereoludega, ning keskkonnaga on seotud vaid väike osa nende tööst.

Jah, mõne aja eest tõstatus Soomes tõesti küsimus, kas oleks mõistlik asutused ühendada. Valitsuse korraldatud koosolekul kuulati teema ära, aga hääletati maha.

Seotud lood:

„18 osalenut olid vastu, viis pigem poolt ja vaid üks farmerite ühing täiesti poolt,“ nentis Taalas.

Asja kiituseks ei leidnud osapooled ühtegi argumenti. „FMI tööga ollakse rahul ning pole mõtet hakata parandama töötavat mootorit,“ kinnitas Soome meteoroloogide juht.

Keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus ütles Maalehele, et erinevalt Soomest meil EMHI ja teiste keskkonnaseire programmide tegevusvaldkonnad teatud osas siiski kattuvad. „Vähemalt pooltes praegustes seireprogrammides on otseseid seoseid EMHIs teostatava seirega,“ sõnas ta.