Türi valla võimalik plaan lõpetada põhihariduse andmine Laupa ja Käru koolis on kogukonnad ärevusse ajanud

 (72)
Türi valla võimalik plaan lõpetada põhihariduse andmine Laupa ja Käru koolis on kogukonnad ärevusse ajanud
Foto: Laupa põhikool

„Uskumatu, mõned asjad siin maailmas ajavad mind väga vihale,“ kirjutab oma blogis endine Väätsa vallavanem Lauri Läänemets ning talle sekundeerib Facebookis samalaadse sõnavõtuga Väätsa noortevolikogu esimees Sten Perillus.

„Esimesed haldusreformi tagajärjed on jõudmas kohalike Türi valla inimesteni. Nimelt on Türi vallavalitsus ette valmistanud eelnõu, mille eesmärgiks on korrastada valla haridusvõrgustik. Selle tulemusena muutuvad Laupa ja Käru põhikool algkoolideks, kus haridust antakse kuni kuuenda klassini,“ kirjutab Perillus.

Kommentaarides viidatakse sellele, et rahastamisnõustajatega on küll nõu peetud, kuid laste ega perede heaoluga pole arvestatud.

Kavatsust kinnitab ka Laupa põhikooli direktor ja Türi vallavolikogu liige Kaarel Aluoja: „Jah, selline mõte on, aga see on veel niivõrd toores, et täna ma küll ei julge öelda, kas vald teeb seda või mitte.“

Aluoja sõnul hakkab koolide reformimise soov (ehk III kooliastme kaotamine Laupal ja Kärus) peale sellest, et juba aastaid on tahetud Türi linna uut koolimaja ehitada ning selleks riigilt rahalist tuge saada. Rahasüsti saamise eelduseks on aga teatud arv õpilasi. Türi linnas neid täna nii palju pole.

Küll aga käib umbes 50 Türil elavat last koolis Laupal. Direktor Aluoja ütleb, et 107 lapsest vaid 12 elavad koolist nii kaugel, et tulevad igal hommikul tundidesse jalgsi, ülejäänud peavad bussiga sõitma. Ning kaks kolmandikku lastest sõidab Laupale kooli Türi poolt.

Seotud lood:

Kolmandas kooliastmes õpib Aluoja juhitavas koolis praegu umbes 30 last.

Käru põhikoolis õpib direktori kohusetäitja Ulvi Klemmeri sõnul 51 last, majas on ka 31 lapsega lasteaed. Praegused lõpuklassid on Klemmeri sõnul väikesed, kuid paaril järgmisel aastal tuleks kolmandasse kooliastmesse 8-10 õpilasega klassid.

„Ühelt poolt saan ma vallast aru, et koolivõrk on meil tihe ja väikeseid koole liiga palju, aga teisalt — kui nüüd tõesti otsustatakse, et Laupalt kolmas kooliaste kaob, ei panda nii palju lapsi kui praegu ka esimesse klassi. Milline lapsevanem tahaks, et tema laps põhikooli keskel kooli peaks vahetama?“ küsib Aluoja ning lisab, et nende koolis on kõik klassid ühtlaselt täituvusega — sellega, et mõnes oleks väga vähe lapsi, neil muret pole.

Kogukonnast on kosta süüdistusi, et lapsevanematega ega koolide hoolekogudega pole kavatsetavatest muudatustest räägitud. Tõsi ta on, et Käru koolis toimub hoolekogu koosolek homme, 24. aprilli ja Laupal ülehomme, 25. aprillil. Ning volikogu istung, milleks on ette valmistatud eelnõu, mis sulgeks mõlemas koolis kolmanda kooliastme aastast 2021, on kavas pidada neljapäeval, 26. aprillil.

„Eelnõu on eelnõu, sellest ei pruugi asja saada ja mina arvan, et sel neljapäeval ei saagi,“ ütleb koolidirektorist volikogu liige Kaarel Aluoja.

Pärimisele, kuidas ta ise hääletab, vastab mees nii: „Usun, et paljud hääled, millega mina volikogusse sain, on tulnud Laupa põhikoolis õppivate laste vanematelt ja need ei ole mulle mitte antud selleks, et ma kooli aeglase surma poolt hääletaksin. Samas, ma mõistan ka vallavõimu koolivõrgu korrastamiseks tehtavaid püüdlusi.“

Ulvi Klemmer ei soostu aga enne homme toimuvat hoolekogu koosolekut teemal pikemalt peatuma. „Kommenteerida ma ei oska ja spekuleerida ei soovi,“ sõnab naine ning usub, et homme õhtul saab asi selgemaks.

Loe veel

Aluoja sõnul on kohalikke kogukondi kavatsetavatest muudatustest teavitatud juba nädal-poolteist tagasi ning mõlema kooli hoolekogu koosolekutele on lubanud tulla ka Türi vallavanem Pipi-Liis Sieman, kes on eelnevalt juba selgitanud, et tegu väga keeruliste otsustega ning olulisim on just info jagamine ja arutelu.

TAUST
Türi vallavalitsus on esitanud vallavolikogu 26. aprilli istungile kaks eelnõu, mis on omavahel seotud ning puudutavad valla hariduselu - “Türi vallale rahaliste kohustuste võtmine” Türi Põhikooli uue õppehoone ehitamiseks ning “Suunised Türi valla koolivõrgu korrastamiseks ning Türi valla koolide õppepindade optimeerimiseks”, mille olulisim osa puudutab Laupa ja Käru põhikooli.

Miks seda tehakse? Hariduse kompetentsikeskus SA Innove jagab meetme “Põhikooli võrgu korrastamine perioodil 2014-2020” finantsvahendeid koolide renoveerimiseks või uute hoonete ehitamiseks. Sellest meetmest küsib Türi vald Türi Põhikooli ehituseks 5 199 649,47 eurot toetust.

Meetme oodatav tulemus on nüüdisaegsed õppetingimused, õppepindade optimeerimine ning demograafiliste muudatustega arvestamine.


Allikas: vallavanem.ee