Ülevaade ebaseaduslikest ehitistest: kahekordne paadikuur, marmorist saun, ringilendav suvila ja salaja kaevatud kanal

 (85)
Ülevaade ebaseaduslikest ehitistest: kahekordne paadikuur, marmorist saun, ringilendav suvila ja salaja kaevatud kanal
Ehituskeeluvööndisse püstitatud saun. Foto on illustratiivne.Foto: Raivo Tasso

„See, kas mingi asi on ehitis või mitte, on defineeritud ehitusseadustikus, st ehitis on inimtegevuse tulemusel loodud ja aluspinnasega ühendatud või sellele toetuv asi, mille kasutamise otstarve, eesmärk, kasutamise viis või kestvus võimaldab seda eristada teistest asjadest,“ selgitab keskkonnainspektsiooni looduskaitseosakonna peainspektor Piret Reinsalu.

Lühidalt öeldes: ebaseaduslik ehitis on loata kerkinud rajatis olukorras, kus ehitusluba peab olemas olema.

Sageli püütakse aga seaduserikkumisest kõrvale vingerdada väidetega, justkui polekski tegemist ehitisega.

„Mõnikord on inimestel raske aru saada, et ehitamist piiravad seadused ja loa nõuded ei ole mitte mõeldud nende kiusamiseks, vaid meie kõigi ühise vara, looduse, kaitseks," ütleb Reinsalu.

Hoolimata sellest, et seaduses ja selle rakendusaktides on kõik must-valgelt kirjas, võib lähiajaloost leida hulgaliselt näiteid ehitiste kohta, mille rajamiseks puudus või puudub igasugune seaduslik alus. Vaata ja imesta!