Ümber Ülemiste järve kavandatakse kergliiklustee rajamist

 (4)
Kergliiklustee Stroomis
Rattasõitjate ja rulluisutajate rõõmuks on pealinnas viimastel aastatel rajatud kümneid kilomeetreid kergliiklusteid. Edasine eesmärk on nende ühendamine naabervaldade teedega.Foto: Priit Simson

Tallinna linnavalitsuse korralduse eelnõu kohaselt kiidetakse heaks Tallinna ja Rae valla koostöö­kokkuleppe projekt, mille eesmärk on rajada Ülemiste järve tervise- ja liikumisrada ja Vana-Tartu maantee äärde kergliiklustee.

Viimastel aastatel on pealinn hakanud tähelepanu pöörama Tallinna kergliiklusteede sidumisele naabervaldade teedega. Selle eesmärgi täitmiseks osales Tallinna linn koos naabervaldadega välisprojektis „Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine”, mille raames ehitati kergliiklusteid kokku 57,2 km.
Rae vallaga koostöö tegemise algatus tuli endiselt Riigikogu liikmelt Tõnis Kõivult ning Jüri Ennetilt.
Nüüdseks on Tallinna linn ja Rae vald otsustanud rajada ühiselt ümber Ülemiste järve kulgev terviserada ja kergliiklustee Vana-Tartu maantee äärde. Nii Tallinna linnal kui ka Rae vallal on tehtud ettevalmistused selleks, et Vana-Tartu maantee kergliiklusteed saaks hakata ehitama 2016. aastal, tee rajamine ümber Ülemiste jääb ootama kaugemat tulevikku.
Tallinna linnavalitsus otsustas, et Vana-Tartu mnt kergliiklustee rajamisel Tartu maanteest kuni linnapiirini võiks koostöö üks väljund olla kokkulepe, et Rae vald projekteerib nimetatud kergliiklustee lõigu, kuna seda hakkavad kasutama eelkõige Rae valla elanikud, Tallinna linn aga ehitab tee valmis.
Terviseraja puhul kaalutakse erinevaid trassivariante, eriti järve lõunapoolses osas. Terviseraja puhul arvestatakse võimalikult laia kasutusvõimalusega (sh suusatamine) ning valgustuse rajamise vajadusega tulevikus.
Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfile antakse volitus pealinna nimel koostöökokkulepe Rae vallaga allkirjastada.