Vaata, millist palka makstakse ministeeriumites!

 (38)
5-ruutmeetrise korteri eest tuleb välja käia 180 eurot kuus.
5-ruutmeetrise korteri eest tuleb välja käia 180 eurot kuus.Foto: Sven Arbet

Millisesse riigiametisse pürgida? Alljärgnevast tabelist saad ülevaate ministeeriumide ja nende allasutuste keskmistest brutopalkadest.

Maaleht küsis erinevatelt ministeeriumitelt:

Kui suur on ministeeriumide ja asutuste keskmine brutopalk praegu? / Kui palju tõusis palk ministeeriumeis ja nende haldusala asutustes 2014. aastal? / Milliseks kujuneb tänavune palgatõus või palgafondi kasv?

Siseministeerium: 1794 / 11,7% / 4,1%
Politsei- ja piirivalveamet: 1102 / 8,8% / 9%
Päästeamet: 892 / 6% / 4,2%
Häirekeskus: 1017 / 9,2% / 3%
Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja arenduskeskus: 1726 / 7,2% / 3%
Sisekaitseakadeemia: 1203 / 2,6% / 3%
Maavalitsused: 1084 / 6,8% / 2%

Põllumajandusministeerium: 1316,75/ 7,83% / 3%
Põllumajandusamet: 874,80 / 13,39% / 3%
Maamajanduse Infokeskus: 794,45/ 4,45% / 3%
Veterinaar- ja Toiduamet: 878/ 5,2% / 3%
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium: 694,21 / 9,25% / 3%
Põllumajandusuuringute Keskus: 805,61/ 5,89% / 3%
Eesti Taimekasvatuse Instituut: 743,45/ 9,87% / 3%
Eesti Piimandusmuueum: 696,87/ 6,16% / 3%
Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum: 539,62/ 7,63% / 3%
Eesti Põllumajandusmuusem: 627,08/ 11,29% / 3%
PRIA: 1140 / 4,49% /3%

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium: 1790 / 5% / 3%
Konkurentsiamet: 1650 / 9% / 3%
Lennuamet: 1744 / 8% / 3%
Maanteeamet regioonidega: 1421/ 10% / 3%
Riigi Infosüsteemi Amet: 1867 / 9% / 3%
Tarbijakaitseamet: 1337 /16% / 3%
Tehnilise Järelevalve Amet: 1437 / 11% / 3%
Veeteede Amet: 1340 / 6 % / 3%

Seotud lood:

Kaitseministeerium: 1753,17* / valikuline palgatõus / pole otsustatud
Kaitsevägi (sh Kaitseliidu tegevteenistuses olevad teenistujad): 1258,92 / 5% / pole otsustatud
Kaitseliit koos valveteenistusega: 949 / - / -

Keskkonnaministeerium: 1567 / 9,2% / 2,95%
Maa-amet: 1072 / 6,5% / 2,95%
Keskkonnainspektsioon: 1219 / 10,4% / 2,95%
Keskkonnaamet: 1088 / 7,4% / 2,95%
Keskkonnaagentuur: 996 / - / / 2,95%
Loodusmuuseum 967 / - / 2,95%
Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus: 1949 / - / 2,95%

Rahandusministeerium: 1874 / 4% / 2,5%
Maksu- ja Tolliamet: 1249 / 4,2% / 3,6%
Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus: 1763 / 3,7% / 3,0%
Riigi Tugiteenuste Keskus: 1393 / 7% / 2,5%
Statistikaamet 1062 / 3,2% / 1,4%

Haridus- ja teadusministeerium: 1621 / 8,9% / ei planeerita
Keeleinspektsioon: 1075 / 3,1% / 4,5%
Rahvusarhiiv: 980 / 6,67% / ei planeerita
Eesti Noosootöö Keskus: 1007 / 2% / 3%
SA Teadusagentuur: 1285 / ei / ei
SA Archimedes: 1404 / ei / ei
Hariduse Infotehnoloogia SA: 1671 / ei / 2%
SA AHAA: 914 / ei / üldist tõusu pole plaanis
Spordikoolituse ja -Teabe SA: 1181 / 3%/ 4,2%
SA Kutsekoda: 1300 / ei / 10%
SA Innove: 1197 / 9% / ei planeerita

Sotsiaalministeerium: pole teada / 5 - 17% / 3%

Välisministeerium: 1337,24 / 9,9% / 3%

Justiitsministeerium: 1719 / 4,6% / 3%.

Kultuuriministeerium: 1739,85 / 2,01% / ei ole kavas

* Välja arvatud minister ja kantsler