Vana-Antsla kutsekool läheb kinni

 (16)
Vana-Antsla kutsekool läheb kinni
Lastehoiu eriala õpilased õpivad beebiga hakkama saamist, õpilaste keskel hoiab õppenukku käes kooli direktor Hele Angerjärv.Foto: Raivo Tasso

1. septembrist on kavas Vana-Antsla kutsekeskkool liita Võrumaa kutsehariduskeskusega. Paari aasta pärast, kui praegused õpilased on õpingud lõpetanud, paneb kool uksed kinni.

Lootus, et tegu on ühega paljudest plaanidest, tundub imeväike. Haridus- ja teadusministeeriumist (HTM) kinnitati, et ette on valmistatud valitsuse eelnõu, mille allkirjastamise otsustab minister Jaak Aaviksoo lähiajal.

Peale ministri allkirja esitatakse otsuse eelnõu valitsuse päevakorda. Otsus langetatakse kas veebruaris või märtsis.

Koolile saab esmalt saatuslikuks tema asend. HTMi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna asejuhataja Teet Tiko sõnul paikneb Vana-Antsla kool kahe kutseõppeasutuse – Võrumaa kutsehariduskeskuse ja Valgamaa kutseõppekeskuse vahel.

Mõlemad on saanud viimastel aastatel märkimisväärseid investeeringuid ja neil on maakondades keskne asend. Vana-Antslas dubleeritakse ka enamikku seal õpetatavatest erialadest.

Etteheiteid pole, aga...

“Kuigi meil pole etteheiteid Vana-Antsla õpetamise tasemele, on seal õpilaste arv väike, halduskulud suured ja pole otstarbekas sellises asukohas kutsealasesse koolitusse investeerida,” selgitab Tiko.

Tiko sõnul tagatakse erivajadustega õppijate koolitus edaspidi Võrumaa kutsehariduskeskuse ja Urvaste kooli koostöös. Kooli varad antakse pärast õppetöö lõppu Riigi Kinnisvara ASile.

Veerandsada aastat Vana-Antslas direktorina töötanud Hele Angerjärv ütleb, et läheb töölt püstipäi.

Haridusministeeriumi otsus ei tule talle üllatusena. Kooli on tahetud kinni panna kümmekond aastat. Selles lootuses ja tahtmises ei ole koolile eraldatud ka euroabiraha, mida veel mõne aasta eest lubati 41 miljonit krooni. Sellega kavatseti renoveerida peamaja ja erivajadustega õpilaste õpilaskodu.

“Asekantsler Kalle Küttis käis sügisel siin ja ütles, et me olevat perspektiivitu ning seepärast pannaksegi kinni,” ei mahu Angerjärvele kõrge ametniku ütlemine kuidagi pähe.

Siiani pole probleeme olnud õpilaste vastuvõtuga. Kõik erialad said sügisel hõlpsasti täis, osale lastehoiu erialale soovinutele tuli äragi ütelda.

Koos uute vastuvõetutega oli siis nimekirjas 230 õpilast, rohkem maja lihtsalt ei mahuta.

“Kui meile ei tahetaks õppima tulla, siis võiks arutada, kas meie kooli vaja on. Aga tullakse, järelikult meid ka hinnatakse,” arutleb direktor.

Kutsekool ja küla seotud

Raskemaks kui mitte võimatuks läheb paljudel ümbruskonna noortel kutse omandamine, sest majanduslik olukord ei võimaldaks neil kaugel koolides käia.

Vana-Antslas on neil meeldinud ka seetõttu, et see ei ole mammutkool, õpetaja jõuab õpilastega suhelda.

“Läinud nädalal lõpetas meil kaheksa noort põllumajanduse erialal, rõõm oli kuulda, et kõigil neil oli ka töökoht juba kindel,” nendib Angerjärv.

Väikesele külale Antsla külje all, mis on toiminud tänu koolile, on kutsekooli kinnipanek katastroof. Leivata jääb 49 töötajat, neist 19 vanemõpetajat.

“Kui kaob kool, siis kaob ka küla,” räägib Angerjärv. “Kogu taristu toetub koolile, meie katlamaja kütab ka elumaju. Kas rahvas suudab kallinevat kütet enam maksta?”

Murelik on ka Antsla vallavanem Tiit Tõnts, kes peab kutsekooli sulgemist riigi sihipäraseks tegevuseks elu väljasuretamiseks maal.

“Riik paneb kinni postkontoreid, metskondi, varsti vist ka gümnaasiume. Mis mõte on siis üldse maal elada?” küsib ta.

Tõnts on üsna kindel, et ka Vana-Antslat ootab Helme saatus, kus hiljuti, tehnikumi tegevuse lõppedes, paljudest hoonetest said tondilossid.

“Seda on juba meilgi näha – mõisahoone, kus varem kool tegutses ja mida Riigi Kinnisvara AS neli aastat müüb, laguneb igast küljest,” on Tõnts tige.

Tondiloss varnast võtta

Vana-Antsla 1964. aastal agronoomina lõpetanud ja hiljem seal direktorina töötanud Ustav Allas, et omal ajal sai sellest koolist head haridust. See maine on jäänud ja nüüd tulevad juba nende lapsed sinna tagasi.

“Hoopis see, et Vana-Antsla saab oma vastuvõtuplaanid lihtsalt täis ja mõni suurem ning uuem kutsekool ei saa, peaks sulgemise pooldajad mõtlema panema,” arutleb ta.Vana-Antsla kutsekeskkool

- Asutati Vana-Antsla kodumajanduskoolina 19. veebruaril 1928.

- Esimesel õppeaastal 16 õpilast. Õpetati loomakasvatust, mesindust, koduhoidu, aiatööd, käsitööd, lastekasvatust, kanakasvatust.

Loe veel

- Sügisel 1944 korraldati ümber Antsla põllumajandus- ja kodumajanduskooliks.

- 1. juulist 1946 alustas tööd tehniliste kultuuride tehnikumina, sügisest 1947 kandis nime Antsla põllumajandustehnikum.

- 1. jaanuaril 1961 ühendati Antsla sovhoosiga, sügisest 1964 kandis Antsla sovhoostehnikumi nime.

- 1. septembrist 1984 alustas Vana-Antslas tööd kutsekeskkool nr 45.

- 1990 nimetati ümber Vana-Antsla põllutöökooliks.

- 2000. aastast kannab kutsekeskkooli nime.

- Aastast 1947 tänaseni on kooli lõpetanuid 3000 ringis.

- 2002. aastast õpetatakse Vana-Antslas lisaks põllumajanduse ja ehituse erialale eluks vajalikke oskusi mõõduka ja kerge vaimse puudega noortele.

Allikas: Vana-Antsla kutsekeskkool