Värska oli nädalavahetusel soome-ugri maailma keskpunktiks


Värska oli nädalavahetusel soome-ugri maailma keskpunktiks
Soome-ugri konverents Värskas pakkus nii arutelusid kui ka ehedat seto kuultuuri

21 soome-ugri rahva esindajat, kokku sadakond inimest viiest riigist pidas Setomaal Värskas 26.-27. oktoobrini soome-ugri rahvaste maailmakongressi vahekonverentsi.

Koos olid inimesed, kellel ühised huvid ja aated. Näiteks, kuidas tagada soome-ugri rahvaste keele ja kultuuri kestmine ja kuidas oma vaimuvara järgnevatele põlvkondadele edasi anda.

Läbi kahe päeva kestsid töötoad, kus arutleti parimate keeleõppepraktikate, mittemateriaalse kultuuripärandi, demograafilise olukorra ja infoühiskonna teemadel.

Setomaa sobis vahekonverentsi kohaks suurepäraselt – setod suudavad vahendada Venemaa territooriumil elavate soome-ugri rahvaste mõtteid Ungaris, Soomes, Norras elavatele soome-ugri hõimlastele. Ja vastupidi - Setomaa on tõesti soome-ugri rahvaste keskpunkt.

Soome-ugri rahvaste maailmakongress on soome-ugri ja samojeedi rahvaste esindusfoorum, mille tegevus tugineb 1992. aastal Sõktõvkaris vastu võetud maailma soome-ugri rahvaste koostöödeklaratsioonile.

Maailmakongressi eesmärkidekes on arendada ja kaitsta soome-ugri rahvaste kultuure ja keeli, edendada soome-ugri rahvaste omavahelist koostööd.

Värskas toimunud soome-ugri maailmakongressi vahekonverents oli mõeldud järgmise, 2020. aastal Eestis, Tartus toimuva soome-ugri rahvaste maailmakongressi ettevamistamiseks.