VIDEO | Hiiglaslik Vana-Narva makett võib ajutiselt kolida lasteaeda

 (3)
Fjodor Shantsyn, Narva, Narva makett, november 2018
Foto: Sven Arbet

Ligi 80 osalisega rahvakoosolek nõudis Narva juhtidelt aru, miks on unikaalsele maketile püsiva eksponeerimispaiga leidmisega nii kaua venitatud ja selget lahendust pole senini olemas.

Esmaspäeval, 19. novembril toimus Narva kolledžis Vana-Narva maketi saatuse arutelu, mille ajendiks olid Maalehes hiljaaegu ilmunud kirjutised. Maaleht tegi kohtumiselt oma Facebooki leheküljel ka otseülekande, mida saab ka tagantjärgi vaadata.

Kokku oli tulnud ligi 80 huvilist, kes vahetasid ligi kaks tundi nii eesti kui vene keeles mõtteid Narva üheks olulisemaks sümboliks peetava, 490 hoonest koosneva Vana-Narva maketi tuleviku üle. Makett asub praegu avalikkusele suletud raekojas, aga peagi kolitakse ka sealt välja, sest hoones algab remont.

Küsimustele vastasid Narva linnapea Tarmo Tammiste ja peaarhitekt Ivan Sergejev, kes pidid korduvalt kogema kohaletulnute pahameelt selle üle, et Euroopa kultuuripealinnaks pürgival linnal puudub senini konkreetne plaan, kuidas eksponeerida II maailmasõja eelset barokset linnasüdant säilitavat maketti, mis on väidetavasti kogu Euroopas unikaalne.

Seotud lood:

Võimalike püsiekspositsioonipaikadena olid jutuks nii kunagise Peetri maja ülesehitamine kui ka endise ohvitseride kasiino taastamine muuseumina. Selleni võib kuluida aga aastaid, sest reaalsed projektid linnal puuduvad. Linna juhid tõid välja võimaluse, et maketti hakataks ajutiselt eksponeerima mõnes tühjas lasteaias.

Kuna maketi praegune asupaik – raekoja saal saab linnavolikogu saaliks, tehti koosolekul ka ettepanek viia makett praegusse linnavolikogu saali Peetri platsil.

Aleksandri kirikus tegutseva Narva Maarja koguduse ettepanekud kasutada Eesti suurimat sakraalhoonet maketi eksponeerimiseks linna juhtide poolt erilist tähelepanu ei saanud, sest neid peeti liiga utoopilisteks.

Abikätt pakkus Narvale ka Hades Geodeesia nime kaandev firma Tiit Hioni isikus, kes lubas tasuta luua maketi kolmemõõtmelise salvestise, mis võimaldaks seda vajaduse korral taastada.

Kuigi koosolnud midagi konkreetset ei otsustanud, said Narva võimud siiski selge sõnumi: avalikkus on vägagi huvitatud maketi järjepidevast eksponeerimisest ka siis kui selle tarvis pole linna juhtide poolt lubatud spetsiaalset hoonet veel valminud. Avalikkus on valmis ka maketi päästmises nõu ja jõuga osalema, hoolega käib Narvas allkirjade kogumine nõudele makett avalikkusele kättesaadavaks teha.

Arutelu kokku kutsunud Narva linnavolinik, Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik, keda kohalolnud senitehtu eest lausa aplausiga tänasid, lubas tulevikuski maketti puudutavail arenguil silma peal hoida ja vajadusel avalikkust aruteludesse kaasata.

Õhtu pikim aplaus kiitis aga maketi autorit Fedor Shantsynit.

Samal arutelu päeval pakkus Tallinna Kesklinna vanem Vladimir Svet Narvale arutamiseks idee anda oma linna makett ajutiselt Tallinna vanalinna hoiule.