Võru maavanem: ettepanek on Orava ja Vastseliina valla ühendamiseks Sõmerpalu, Võru ja Lasva vallaga

 (1)
Andres Kõiv
Andres KõivFoto: Erakogu, Võru maavalitsus

Haldusreformi Lõuna-Eesti piirkondlik komisjon tegi valitsusele ettepaneku Vastseliina ja Orava valla liitmiseks Sõmerpalu, Võru ja Lasva vallaga. Väited muudest kokkulepetest ja ühinemissuundadest ei vasta tegelikkusele.

„Lõuna-Eesti piirkondlikule komisjonile, kelle ülesanne on valitsusele haldusreformi küsimustes nõu anda, on hästi teada Vastseliina ja Orava valla inimeste tegelikud ja loogilised liikumissuunad,“ rääkis Võru maavanem Andres Kõiv. „Loomulikult on igal pool külasid ja inimesi, kes tunnevad tugevamat seost muude piirkondadega, aga näiteks Orava valla konkurentsitult suure osalusprotsendiga küsitlus, kus 82% inimesi toetas liitumist Vastseliinaga, näitab selgelt, millises suunas Orava ühineda soovib.“

„Inimesed, sh mõned riigikogu liikmed, kes hirmutavad piirkondasid muude väidetega, ei tugine oma väidetes tegelikkusele,“ tõi Kõiv välja ning tuletas meelde, et otsuste tegemise tähtajad on möödas ning austada tuleb kohalike inimeste tehtud tööd ja juba sõlmitud ühinemisotsuseid.

"Arvestades, kui tõsiselt on omavalitsused haldusreformi suhtunud, pean sellist mõjutamist kohalike kogukondade tehtud otsuste ja töö suhtes lugupidamatuks," lausus Võru maavanem.