Maalehe ja EPKK konkurss “Aasta Põllumees 2010” kandidaadi ankeet


Maalehe ja EPKK konkurss “Aasta Põllumees 2010” kandidaadi ankeet
---

Salvesta või prindi ankeet siit.

1. Kandidaadi andmed

nimi -

sünniaeg -

aadress, postiindeks, telefoni number, e-post -

haridus -

ametialane teenistuskäik -

ajaline osavõtt põllumajandusettevõtte tööst -

2. Ettevõte

nimi, asukoht, aadress -

ettevõtte juriidiline vorm -

kandidaadi omandisuhe -

maa (hektarites), omandisuhe maasse, maakasutus -

perekonna osavõtt ettevõtte majandamisel -

palgatööjõud -

konsulendi ja nõustajate kasutamine (nimed ja valdkonnad) -

 

3. Põhitegevuse liik ja mahunäitajad -

  

4. Põllumajandustoodangu töötlemise liik ja käive (t)  -
5. Põllumajandustoodangu turustamise liik ja käive
(t) -

 

6. Lisategevuse liik  ja mahunäitajad -

  

7. Majandamistingimused

tootmishooned, tehnoloogia -

keskkonnasäästlik majandamine -

maastiku korrashoid -
8. Esiletõstmist väärivad (keskkonna-alased) uuendused
-

 

9. Majanduslikud tulemused

aastakäive (+aastakäive töötaja kohta), investeeringud, majandusnäitajad -
10. EL toetuste kasutamine (meetmed, ligikaudsed mahud viimastel aastatel)

põllumajanduse  investeeringutoetused -

keskkonnatoetused -

mitmekesistamise toetused -

11. Maamajanduse ja maaelu edendamine ning ühistegevusest osavõtt -

12. Põhjendus, miks kandidaat väärib preemiat -

  

13. Kandidaadi esitanud organisatsioon

aadress, vastutav esindaja, allkiri -