Aasta loomaarstiks nimetati maaülikooli professor Arvo Viltrop


Aasta loomaarstiks nimetati maaülikooli professor Arvo Viltrop
Arvo Viltrop.Foto: Raivo Tasso

„Loomulikult on see väga suur au iga loomaarsti jaoks,“ rääkis tänavune parim loomaarst Arvo Viltrop. „Tavaliselt on auhind läinud praktiseerivatele arstidele, mistõttu oli eriti suur üllatus, et sel aastal osutusin valituks mina.“

Parimaks loomaarstiks valiti professor suuresti tema viljaka teadustegevuse eest sigade Aafrika katku (SAK) alal.

Arvo Viltropi osalusel ning initsiatiivil on teostatud mitmeid olulisi analüüse ja uuringuid haiguse epidemioloogia selgitamiseks ning haigustekitaja jätkuvaks tundmaõppimiseks.

„Aktiivne osalemine rahvusvahelistes võrgustikes, koostöö Euroopa juhtivate teadusinstituutide ning Euroopa Toiduohutusametiga on võimaldanud Eesti kogemuse ning teadmised viia ka mujale maailma,“ rääkis Eesti Loomaarstide Ühingu president ja iga-aastase auhinna väljaandja Priit Koppel.

Eesti-siseselt on professor Viltrop andnud olulise panuse haiguse tutvustamisse nii kolleegidest loomaarstidele kui ka ametnikele, loomakasvatajatele, jahimeestele kui ka laiemale avalikkusele.

„Veterinaar- ja toidulaboratooriumi poolt soovime eraldi esile tõsta tema rolli laboratooriumi loomahaiguste diagnostika valdkonna ülesehitamisel ning tema jätkuvat koostöö- ja abivalmidust väga erinevate loomahaiguste diagnoosimist puudutavate küsimuste lahendamisel,“ lisas Koppel.