Agroforum: Eesti vajab lahendust toidu raiskamise vähendamiseks

 (5)
Agroforum: Eesti vajab lahendust toidu raiskamise vähendamiseks
Mait KriipsaluJassu Hertsmann

Eesti Maaülikooli professori Mait Kriipsalu sõnul on toidu raiskamine
maailmas kriitiline probleem. Ühes sellega läheb lisaks väärtuslikele
toitainetele raisku tootmiseks kasutatud energia, vesi ja tööjõud. Toidu
raiskamine on sageli seotud ka seaduste ja erinevate nõuetega, mis ei luba
seda teatud tingimustel enam turustada (kuigi seda võiks veel teha) ning
toitained rändavad prügimäele.

Kriipsalu sõnul on parim lahendus üksikisiku tasemel toiduraiskamise vähendamiseks planeeritud söögiajad, sobivamad portsjonid, õige koguse varumine, sobilikud hoiutingimused ning ülejäänud toidu mõistlik realiseerimine.

Eestis on Eesti Maaülikooli professori sõnul sloganite tasemel paika pandud, et toidu raiskamine peab vähenema nii tootmises kui tarbimises, kuid puudub süsteem nende eesmärkide saavutamiseks. Hetkel on ülejääkide vähendamiseks ja realiseerimiseks vajalikud tegevused jagatud erinevate
ministeeriumide vahel, mis ei ole kõige efektiivsem lahendus ning vajab üle vaatamist.

Mait Kriipsalu esines täna Tartus konverentsil Agroforum Mare Balticum, mida korraldavad Eesti Maaülikool, Põllumajandusministeerium, Eesti Põllumajandus-kaubanduskoda, Läänemeremaade nõukogu ja Maaelu Edendamise SA koostöös Peterburi Põllumajandusülikooliga.