Agroforum: Loomade heaolu mõjutab otseselt toidu kvaliteeti ja ettevõtja kasumit


Agroforum: Loomade heaolu mõjutab otseselt toidu kvaliteeti ja ettevõtja kasumit
David R. ArneyJassu Hertsmann

Täna Eesti Maaülikoolis toimuval toidu- ja energiatootmise
jätkusuutlikkusele keskenduval konverentsil Agroforum Mare Balticum tõstatas Eesti Maaülikooli professor David R. Arney loomade heaolu parandamise küsimuse.

Kiputakse arvama, et see on asjatu kulutuste suurendamine ilma otsese kasutegurita loomakasvatajale ning mõeldud pigem edukatele ja jõukatele ettevõtjatele. Tegelikult on loomade heaolu otseselt seotud toidu kvaliteediga.

Kui loomade eest kantakse nende elupaigas hoolt, transport on hästi korraldatud ja lihatoodet loomine läbimõeldult organiseeritud, siis on ka tarbija toidulauale jõudev tulemus väärtuslikum. Näiteks on halbade loomade hoiutingimustega seotud nii liha liigne kuivus, ebameeldiv vesisus, kehv maitse ning lühem säilimisaeg. Stressis loomad on ka märksa vastuvõtlikumad haigustele.

Oluline on Arney sõnul ka fakt, et kui tarbija on veendunud loomade heades kasvutingimustes, väärtustab ta psühholoogiliselt toodangut rohkem, see maitseb talle enam ning ta on nõus selle eest ka rohkem maksma.

Loomakasvataja jaoks on seega oluline mõista, et loomade heaolu ei ole pelgalt miinimumstandardile vastamine vaid otseses seoses toodangust saadava tuluga. Õnnelikud loomad kindlustavad kõrge kvaliteedi ja hinna.

Konverentsi Agroforum Mare Balticum korraldavad Eesti Maaülikool, Põllumajandusministeerium, Eesti Põllumajandus-kaubanduskoda, Läänemeremaade nõukogu ja Maaelu Edendamise SA koostöös Peterburi Põllumajandusülikooliga.