Agroforum: Tarbija ei mõista sageli toiduga seotud riske


Agroforum: Tarbija ei mõista sageli toiduga seotud riske
Dr. Gaby-Fleur Böl.Jassu Hertsmann

Toiduohutuse nurgakivideks on sõltumatu riskide hindamine ja ohtude kommunikatsioon, nentis täna konverentsil Agroforum Mare Balticum oma ettekandes Saksamaa Riski Hindamise Instituudi Riskijuhtimise osakonna juhataja Dr. Gaby-Fleur Böl.

Toiduga seotud riskide teabevahetusel tuleb analüüsida põhjalikult sihtgrupi teadlikkus, huvi ja motivatsiooni ning hinnata senist kommunikatsiooni – kas see jõudis inimesteni. Tarbijad vajavad näitlikustatud materjale ja pildilisi paralleele ning selgeid soovitusi.

Teadus tuleb tõlkida igapäevasesse keelde ning ohud muuta realistlikult hoomatavaks. Kui lasta inimestel vaid oma peaga mõelda, siis kiputakse mitmeid riske ülehindama või vastupidi alahindama.

Rahvusvahelises mastaabis soovitab Saksamaa Riski Hindamise Instituudi Riskijuhtimise osakonna juhataja luua toiduohutusega tegelevaid organisatsioone üle Euroopa, ühtlustada standardeid ja jagada oskusteavet ning tõhustada kommunikatsiooni kriisiolukordades.

Konverentsi Agroforum Mare Balticum korraldavad Eesti Maaülikool, Põllumajandusministeerium, Eesti Põllumajandus-kaubanduskoda, Läänemeremaade nõukogu ja Maaelu Edendamise SA koostöös Peterburi Põllumajandusülikooliga.