Alaveres ilmastiku meelevallas elanud lehmakarjast saadeti enamik taevastele karjamaadele


Alaveres ilmastiku meelevallas elanud lehmakarjast saadeti enamik taevastele karjamaadele
2009. aastal, mil Maaleht Vahtramäe talu külastas, oli loomade seisund veel hea.Foto: Sven Arbet

Aastaid peavarju ja piisava söödata elanud hallide ja musta-valgekirjute veiste kari pääses vaevast - osad leidsid varjupaiga laudas, suurem osa viidi paraku siiski tapamajja.

"Loomaomanikul on tänaseks karja jäänud viis lehmikut, kes on kõik paigutatud uude lauta. Veistele on tagatud nõutud tingimused ja vähemalt poole aasta söödavaru. Ülejäänud täiskasvanud veised viidi realiseerimisele," vastas veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Elen Kurvits Maalehe küsimusele, kuidas on edenenud veterinaarametnike poolt oktoobri lõpul vihje peale ette võetud kontrollkäigul tehtud ettekirjutuste täitmine.

Ametile laekus info selle kohta, et Harjumaal Alavere külje all Vahtramäe talus on veised halvas olukorras, oktoobri lõpupäevil.

"Reageerisime koheselt ning teostasime 26. oktoobril kontrollkäigu," selgitas Kurvits toona. Ametnikud tuvastasid, et loomapidamiseks mõeldud hooned olid amortiseerunud ja varisemisohtlikud, 37 veist hooldamata ning vasikate tervis kehv.

Vahtramäe talu peremeest Jaan Grünlingi kohustati korraldama veistele kohene veterinaarabi ja piisavalt sööta ning korrastama hoone. Loomaomanik täitis ettekirjutused ning praeguseks on juhtum lahendatud.

Juba aastaid polnud mingi saladus, et Alavere lähedal otse Kose-Kehra maantee veeres peetavate veiste olukord oli halb - loomadel puudus peavari ning ninaesine on aastaringselt enam kui kesine.