Algab väikettevõtjatele maaelu edenemiseks mõeldud laenu andmine

 (6)
Eesti on garanteerinud Kreeka laene ligi 400 miljoni euroga.
Foto: Sven Arbet

Maaelu Edendamise Sihtasutus alustas maaelu arengukava rahastamisvahendi laenutaotluste vastuvõttu.

Maaeluministeerium ja Maaelu Edendamise SA sõlmisid lepingu, mille raames väljastab sihtasutus ettevõtjatele laene ja tagatisi Eesti maaelu arengukava 2014-2020 vahenditest kokku 36 miljoni euro ulatuses.

Rahastamisvahendi raames pakutakse esialgu kahte finantstoodet: mikro- ja väikeettevõtete kasvulaen ning pikaajaline investeerimislaen. Mõlema toote sihtgrupiks on maapiirkonnas tegutsevad mikro- ja väikeettevõtjad.

„Avatud laenutoodete eesmärk on parandada maapiirkonna ettevõtete juurdepääsu kapitalile ning tooted on disainitud lähtuvalt maapiirkonna ettevõtjate spetsiifilistest vajadustest,“ ütles Maaelu Edendamise SA juhatuse liige Madis Reinup.

Kasvulaenu suurus on 5000–100 000 eurot ning laenuperioodi pikkus on kuni kaheksa aastat.

Pikaajaline investeerimislaen on mõeldud suuremate investeeringute tegemiseks (minimaalselt 500 000 eurot) ning see toimub kooslaenamise põhimõttel koostöös krediidi- ja finantseerimisasutustega.

Sihtasutuse poolt pakutav laen algab 250 000 eurost ning ulatub 1 000 000 euroni, tootjaorganisatsioonide puhul kuni 3 000 000 euroni. Laenuperioodi pikkus on kuni 20 aastat.

Lisainfo ja taotlusvormid uute laenutoodete kohta leiab sihtasutuse veebilehelt www.mes.ee. Taotlusi saab esitada kuni vahendite ammendumiseni.

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga. Uus maaelu arengukava keskendub viiele valdkonnale – teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus.