Eesti männipuitu tohib Uus-Meremaale eksportida

 (2)
Lageraie
Foto: Ester Vaitmaa

Uus-Meremaale männipuidu ja sellest valmistatud toodete ekspordi tingimuseks on, et need pärinevad riigist, mis on vaba ohtlikust taimekahjustajast Gibberella circinata. Põllumajandusameti seirele tuginedes on Uus-Meremaa tunnustanud Eestit, kui kahjustajast vaba riiki.

Otsus on aluseks taimede ja taimsete saaduste riiki sisseveo lubamiseks ning oluline selleks, et Eesti ettevõtted saaksid jätkata oma eksporti karmistunud imporditingimustel, mida Uus-Meremaa on kehtestanud.

Seenhaigus Gibberella circinata kahjustab männi oksi ja tüve, põhjustades koorehaavandeid. Levik toimub peamiselt seemnete ja istikutega ning mulla kaudu. Põllumajandusamet on seenhaiguse seiret läbi viinud alates 2007. aastast ja kahjustajat Eestis tuvastatud ei ole.

Kokku viib põllumajandusamet 2017. aastal läbi ametlikke seireid 19 erineva taimekahjustaja osas. Seirete käigus tuvastatakse, kas ja kui suures ulatuses uuritavat kahjustajat riigis esineb.