Euroopa parlament soovib antibiootikumide kasutamise vähendamist põllumajanduses


Globaalne ravimitööstus - triljoniäri.
Foto: LHV

Selleks, et võidelda suureneva bakterite antibiootikumiresistentsusega, tuleks piirata olemasolevate antimikroobsete ravimite kasutamist ja arendada välja uusi ravimeid, leiavad Euroopa Parlamendi saadikud.

Täna hääletatud ELi veterinaarravimite määruse täiendustes toetasid saadikud loomade kollektiivse ja ennetava antibiootilise ravimise keelustamist ja uute ravimite arendamist stimuleerivaid meetmeid.

"Maailma Terviseorganisatsioon hoiatab meid, et maailm on liikumas ajajärgu suunas, kus antibiootikumiresistentsus põhjustab rohkem surmasid igal aastal kui vähk. On ülim aeg võtta vastu meetmed, mis tegeleksid probleemi algpõhjustega", ütles raportöör Françoise Grossetête.

Veterinaarravimeid ei tohi mingil tingimusel kasutada ebapiisavate kasvatustingimuste korvamiseks, ütlevad saadikud, kes pooldavad antimikroobsete ravimite profülaktilise kasutamise piiramist vaid üksikutele loomadele ja veterinaararsti poolt põhjendatud juhtudel.

Antimikroobse resistentsusega võitlemisel annaks uus eelnõu Euroopa Komisjonile õiguse lubada teatud ravimite kasutamist vaid inimesi puudutavate haiguste puhul.

Selleks, et ergutada innovatsiooni ja teadustööd uute antimikroobsete ravimite loomiseks, soovitavad saadikud pikendada vastavaid andmekaitse perioode. Uued uuringud ja katsed on ettevõtjatele suur investeering, mistõttu peavad nende katsetega seoses erinevatele ametitele esitatavatele andmetele olema kehtestatud kaitseperioodid, leiavad saadikud.

Seotud lood:

Saadikud hääletasid samuti Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D, RO) koostatud raportit, millega muudetakse kehtivat inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve korda.

Saadikud kiitsid mõlemad raportid heaks ning toetasid samuti läbirääkimiste alustamist ELi Nõukoguga, et leppida kokku määruste lõplikus sõnastuses.

Samal teemal avaldas 10. märtsi Maalehes arvamust ka Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toituohutuse volinik Vytenis Andriukaitis.