Euroopa riikide põllumajandusministrid arutasid taas, kuidas fiproniiliga saastunud kanamunade juhtumi kordumist vältida


Munad
Foto: Anni Õnneleid

Maaeluminister Tarmo Tamm osales täna, 26. septembril Brüsselis Euroopa Liidu toiduohutuse eest vastutavate ministrite kohtumisel, mille peateemaks oli munade ja munatoodete saastumine fiproniiliga.

„Kuna teema on niivõrd oluline, arutasime fiproniili küsimust juba 5. septembril põllumajandus- ja kalandusministrite mitteametlikul kohtumisel Tallinnas,“ ütles maaeluminister Tamm. „Usun, et vaid sisukad avatud arutelud ning riikidevaheline infovahetuse tõhustamine viivad meid probleemide lahendamisele lähemale.“

Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis kutsus fiproniilile keskendunud konverentsile kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide põllumajandusministrid. Kohtumise eesmärk oli arutleda fiproniiliga saastunud munade ja munatoodete juhtumi üle ning õppida tehtud vigadest, et tulevikus sarnaseid olukordi tulemuslikumalt lahendada.

„Et taastada tarbijate usaldus toiduohutuse süsteemi tõhusa toimimise vastu, on vajalik koostöö nii poliitilisel tasemel kui ka praktilises elus,“ lisas Tamm, tänades Euroopa Komisjoni ja liikmesriike viljakate arutelude eest. „Riikidevahelised arutelud aitavad kaasa probleemi ühisele lahendamisele.“

Kohtumisel arutleti selle üle, millised tegevused aitaksid sarnaste juhtumitega paremini hakkama saada nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide tasemel. Tõdeti, et oluline on jätkuv riikidevaheline infovahetus, samuti praktiliste näpunäidete jagamine poliitilisel tasandil. Ühtlasi tutvustati toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi (RASFF) ning haldusabi ja -koostöö süsteemi (AAC) toimimist.

Seotud lood:

Toiduohutuse ja toidu järelvalvesüsteemide teemad puudutavad kogu elanikkonda; seetõttu plaanitakse jätkata üheskoos järelduste tegemist ning infovoolu tõhustamist. Läbi räägiti fiproniili juhtumi õppetunnid ning tehti ettepanekuid strateegia ja süsteemsete tegevuste kohta, mis edaspidi sarnaste olukordade esinemist vähendaksid ja nendega tegelemist tõhustaksid. Kohtumisejärgsed tulemused võetakse arutluse alla järgmisel põllumajandusnõukogu kohtumisel 9.–10. oktoobril.

Lepiti ka kokku, et teema tuleb arutlusele Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames Brüsselis 26. oktoobril toimuval konverentsil, mille peateema on IT-lahendused toidu ja taimetervise järelvalves.