Hando Sutteri ettevõtetele määratud toetusi vähendati nõuete rikkumise tõttu viiendiku võrra

 (16)
Saaremaa Ökoküla lambad
Saaremaa Ökoküla lambad.Foto: Irina Mägi

Möödunud aasta novembris Eesti Energia AS-i juhatuse esimehe Hando Sutteri suurosalusega Saaremaa Ökokülas ja sellega seotud mittetulundusühingus Ökoabi novembri keskel läbi viidud inventuur näitas, et ettevõtete karjadest on puudu enam kui 300 lammast, kelle kadumisest pole loomade registrit õigeaegselt teavitatud.

"Saaremaa Ökoküla AS ja MTÜ Ökoabi said (karistuseks - toim) nõuetele vastavuse nõuete rikkumise eest, mille alla lähevad ka registriteavitustega hilinemised, kumbki 20protsendilise toetuste vähendamise. Klientidele on selle kohta ka teavitus saadetud," vastas Maalehe pärimisele PRIA teabeosakonna juhtivspetsialist Eveliis Padar.

Taotluste kontrollide ja toetuste kohta tehtud otsuste detailseid tulemusi (sh ka kliendi selgitusi) ei saa amet aga avalikustada EL ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadusega seatud piirangu tõttu. Seega pole teada, millises summas reaalselt toetusi vähendati.

Eelmise aasta jooksul teatasid firma PRIA-le kokku 306 lamba kadumisest. Neist 143 läksid kaotsi jaanuaris-veebruaris, registrile anti sellest teada aga alles oktoobris (v.a. ühe lamba kohta veebruaris). Ülejäänud 173 lamba kadumine selgus novembris-detsembris ning PRIA-t teavitati sellest mõnepäevase hilinemisega, vahetult enne veterinaar- ja toiduameti ametnike kohapealset kontrolli Lümandas asuvas laudakompleksis.

Seotud lood:

2017. aastal ei saanud PRIA Saaremaa Ökokülalt ega Ökoabilt teateid ühegi lamba kadumise kohta. Ökoküla ja Ökoabi tegevjuht Andreas Väli põhjendas eelmise aasta novembri lõpus registriteavitustega venitamist Saarte Häälele sellega, et 2017. aasta inventuur jäi aastavahetusse.

“Toetust taotlesime inventuurist läbikäinud lammaste alusel, mitte selle alusel, mis on PRIA registris. Seda saab kontrollida PRIA-st ja sellest on teadlik ka vet-amet,” selgitas Väli.

Lammastega seoses on Ökoküla ja Ökoabi saanud nii ute kasvatamise täiendavat otsetoetust kui lomakasvatuse üleminekutoetust. Toetuse suurust ei arvestata taotluses väidetavalt toetuskõlbulikena ülesantud loomade arvu alusel, vaid selle põhjal, millised andmed PRIA taotlusest lähtudes kindlaks teeb. Mõlemad firmad on olnud ka mahetoetuse taotlejad-saajad.

Segadus registriandmetega oli Saarte Hääle andmeil vaid osa toetuste vähendamise põhjustest. Nimelt tegi keskkonnaamet sügisel poollooduslike koosluste seiret aladel, millele on varem määratud hooldustoetust või mida RMK välja rendib. Kontrolliti alade toetusõiguslikkust ja erinevate hooldusnõuete täitmist, kuid seirete tulemusi keskkonnaamet ei avalikusta.

RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja Kristi Parro ütles, et RMK-l on MTÜ Ökoabiga üks kehtiv rendileping, Saaremaa Ökoküla AS-iga aga kolm kehtivat lepingut 16 maatüki kohta. Saarte Hääle andmetel oli keskkonna­ameti hooldustoetuste kontroll Saaremaa Ökoküla puhul kirjutanud 11 maatüki kommentaariks, et ala oli 1. oktoobriks nõuetekohaselt karjatamata. Ühe ala puhul märgiti, et see pole hooldatud keskkonna­ameti kinnitatud hooldamisvõttega.

Kõiki alasid, mida keskkonnaamet on seiranud ja kus on tuvastatud rikkumisi, seirab RMK sel aastal uuesti.

Saaremaa Ökoküla AS tõmbab lambapidamist koomale ja seepärast vähendab ka RMK maade kasutust. Detsembris loobus MTÜ Ökoabi umbes 30 hektari kasutamisest Kuusnõmme külas.

Tuhandete lammaste kadumise ja mitmeks aastaks omapäi laiule unustatud Šoti mägiveiste tõttu on Saaremaa Ökoküla ning sellega seotud ettevõtted aastate vältel korduvalt erinevatesse meediaväljaannetesse sattunud.

Allikas: PRIA, Saarte Hääl