Jahimeeste mõttekoda: uue jahiseaduse koostasid ebapädevad isikud

 (27)
Jahimeeste mõttekoda: uue jahiseaduse koostasid ebapädevad isikud
Jaak Mae,Foto: Tiit Blaat

Jahimeeste mõttekoda saatis avaliku pöördumise Eesti vabariigi riigikogu keskkonnakomisjonile ja riigikogu liikmetele. Maaleht.ee avaldab selle täismahus.

Avalik pöördumine

Lugupeetud Eesti vabariigi riigikogu liikmed.

Pöördume Teie poole jahiseaduseelnõu menetlemise asjus. Metsanduses ja jahinduses toimuv riivab valusalt iga Eesti vabariigi kodaniku õiglustunnet ja paneb jätkuvalt löögi alla pika aja jooksul kujunenud väärtushinnangud, traditsioonid ning maaelu, kui terviku edasise eksistentsi.

Riigikontrolli andmetel raiutakse metsi meie tulevaste põlvkondade, meie laste ja lastelaste arvelt, üha enam tundub, et sama tahetakse korraldada ka jahinduses, pannes ulukiasurkondade eksisteerimise löögi alla läbi uue jahiseaduse jõustamise riigikogus.

Uuest jahiseaduseelnõust on jäetud välja koostajate ebapädevuse tõttu jahimaade korraldus. Jahimaakorralduskava on teaduslikel alustel ja uuringutele põhinev riiklik planeerimisdokument, mis tagab ulukiressursi jätkusuutliku ja säästliku kasutamise. Säärase vastutustundetu käitumise läbi eelnõu loojate poolt on pandud ohtu ulukiasurkonnad ja ulukite olemasolu jätkuvalt üle põlvkondade.
Oleme vastutavad meie tulevaste põlvkondade ees, et säiluks nii mets, kui ulukid meie lastele ja lastelastele ning nende järeltulijatele väga pikaks ajaks.

Jahiseaduse eelnõu puhul on teostamata ka teaduslikult põhjendatud mõjuanalüüs ja toimeanalüüs, mis on otseselt seotud ulukite ja nende asurkondade jätkusuutliku eksisteerimisega.

Seotud lood:

Eelnõus on sees vastuolud kehtivate seadustega, põhiseadusega ja looduskaitseseadusega.
Eelnõu on koostatud väikese huvigrupi eesmärkidest lähtuvalt, seetõttu võib senises menetluses leiduda korruptiivset tegevust, palume kaaluda eelnõu senise menetluskäigu suhtes uurimise algatamist.

Leiame, et seaduseelnõu on sellisel kujul edasi menetlemiseks kõlbmatu ja kuulub põhjalikule analüüsile ja ümbertegemisele teaduslikel alustel.

Nimetatud vajadusele on viidanud jahindusorganisatsioonid riigikogu jahiseaduse 351 SE menetlemise veebileheküljel maakondade kaupa ja üksikisikutena arvamust avaldades.
Ootame teilt, lugupeetud riigikogu liikmed, vastutustunnet otsuse tegemisel.

Oleme ju kodanikena ühiselt vastutavad selle eest, et säiluks tasakaalus loodus, mets ja ulukiasurkonnad ka meie järeltulevatele inimpõlvkondadele.