Jahimeeste seltsil uued õigused


Jahimeeste seltsil uued õigused
Foto: Arvi Kriis---

Keskkonnaministeerium andis Eesti Jahimeeste Seltsile üle hulga jahikorralduslikke ülesandeid, mida seni ministeerium täitis.

Ümberkorraldust võimaldavad jahiseaduse 22. juunil kehtestatud muudatused.

Jahimeeste selts saab õiguse vastu võtta suuruluki laske katseid, väljastada laskekatse tunnistusi, korraldada jahimeeste koolitust, koolitada jahijuhatajaid ja väljastada jahijuhataja tunnistusi.

Alates 1. oktoobrist on seltsil õigus väljastada ja pikendada jahitunnistusi ning võtta vastu tunnistust taotlevalt isikult jahiteooria eksamit ja laskekatset ning peatada jahindusalaseid õigusakte rikkunud jahimeestel jahitunnistuse kehtivus kuni kolmeks aastaks.