Kaheksa metslooma said “kaelarihma” kaela

 (1)
Kaheksa metslooma said “kaelarihma” kaela
Uurimisalused metskitsed Lõõla jahipiirkonna maadel. Foto: Peep Männil..

Keskkonnateabe Keskuse ulukiseireosakonna töötajad on märtsis varustanud GPS-jälgimisseadmetega neli ilvest ja neli metskitse.

Keskkonnateabe Keskuse ulukiseireosakonna töötajad on märtsis varustanud GPS-jälgimisseadmetega neli ilvest ja neli metskitse.

Loomad saavad seadme kaela, et oleks võimalik jälgida nende liikumist ning uurida ka kiskjate ja nende saakloomade omavahelisi ökoloogilisi seoseid.

Telemeetriliste GPS-GSM-saatjatega kaelustatud ilvestest kaks liiguvad Soomaa Rahvuspargis, üks rahvuspargiga piirnevas Suure-Jaani jahipiirkonnas ja üks Järvamaal Päinurme jahipiirkonnas.

Üks kahest Soomaal kätte saadud ilvesest on loom, kes ka 2008. aastal kaelusega varustati, ent kelle saatja aku sai tühjaks 2009. aasta suvel. Tema edaspidine jälgimine võib anda eriti head uurimismaterjali.

Ilveseid jälgitakse, et saada teavet nende koduterritooriumist ja mõjust saakliikidele asustustiheduse eri tingimustes.

Kõik neli metskitse varustati saatjatega Lõõla jahipiirkonnas Järvamaal.

Kaeluse said kaela kolm täiskasvanud kitse ja üks täiskasvanud sokk. Jälgimise siht on saada teavet metskitse elupaigavalikust ja hooajalistest elupaigavahetustest.

Ilveste ja metskitsede uuringud on pikaajalised ning neid korraldatakse koostöös kohalike jahimeestega.

Tänavusi uuringuid on toetanud Imavere, Lõõla, Päinurme, Suure-Jaani ja Tähtvere jahimehed. Rahastaja on Keskkonnainvesteeringute Keskus. Keskkonnateabe Keskus korraldab uuringuid koos Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooliga.