Keemiahiid Bayer rõhub taimekaitsele


Keemiahiid Bayer rõhub taimekaitsele
Foto: Raivo Tasso

Põllumajanduskeemia ja ravimite tootja Bayer liitus Suurbritannias asuva taimetervise ja taimekaitse keskusega (Centre for Crop Health and Protection, CHAP).

CHAP on rahvusvaheline uuenduslike taimekaitsevahendite keskus, mis ühendab teadusasutused ja eraettevõtted. Koostöö keskendub taimetervisele, et parandada põllumajanduse tootlikkust.

Kuigi madalate saakide põhjused on erinevad, on üheks peamiseks mureks taimehaigused. CHAP ja selle partnerid arendavad uusi taimetervise ja taimekaitse lahendusi.

„Meie eesmärk on töötada välja lahendusi, mis aitavad põllumeestel tulla toime selliste muredega, nagu vastupidavus umbrohu ja haiguste suhtes, kliimamuutuste mõju ja vajadus vähendada taimekasvatustoodangu kadu põllumajanduses,“ ütles Bayeri taimekaitse divisjoni teadus- ja arendustegevuse juht Adrian Percy.

Tänu CHAP-i laiahaardelisusele saab seda teha koos toiduainete jaemüüjate, töötlejate, nõustajate ja teadusasutustega.

Taimetervise ja taimekaitse keskus (CHAP) asutati 2016. aasta aprillis pärast seda, kui Inglismaa valitsus tagas sellele rahastamise. Loomise eesmärk oli tuua kokku tähtsaimate organisatsioonide ja tööstuste juhtivad uurivad eksperdid, teadmised ja ressursid.

Keskuse koostööpartnerid on näiteks Dow AgroSciences, Tesco, Briti Põllumajanduse ja Aianduse Arengu Nõukogu, Põllumajanduse ja bioteaduste rahvusvaheline keskus, Newcastle’i Ülikool, nõuandeteenistus ADAS, Warwicki Ülikool jmt.