Keskkonnatoetused jõuavad tänavu taotlejateni tähtajast varem


Eurod
Foto: Madis Veltman

PRIA jõuab peagi lõpule Eesti maaelu arengukava 2014-2020 pindala- ja loompõhiste toetuste määramise ja maksmisega, mis moodustavad kolmandiku pindala- ja loomapõhistest toetuste maksetest.

„Sarnaselt eelnevatelegi aastatele ei oota PRIA määrustes toodud tähtaja saabumist, vaid eesmärk on toetusraha toimetada taotlejateni pärast nõuetekohaseid kontrolle võimalikult kiiresti, ning seda eesmärki me ka täidame,“ ütles PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell.

Keskkonnatoetused aitavad tootjatel rakendada keskkonnasõbralikke meetodeid, kohalikku toitu tootes säilitada Eesti maastikulist ja bioloogilist mitmekesisust ning kompenseerida põllumeestele keskkonnasõbraliku tootmisega seotud lisakulu.

Kokku tuleb PRIAl kinnitada 8429 otsust. Kõigi erinevat liiki toetuste kohta tuleb igale kliendile koostada eraldi otsus, sellepärast valmivad otsused meetmeti erineval ajal ning ka raha võib kliendi kontole jõuda erinevatel päevadel.

Toetuste määramise tähtajad on kehtestatud meetmete määrustes, käimasoleva perioodi kõigil meetmetel on selleks 10. veebruar.

Allolevas tabelis on näha ajad, millal PRIA on alustanud väljamaksete tegemist meetmete lõikes.

Andmed toetuste saajate ja toetusteks määratud summade kohta selguvad pärast kõikide otsuste kinnitamist.

Seotud lood:

Taotlejad saavad oma maksete seisu vaadata e-PRIA vastava teenuse alt. Samuti näeb seal toetuse määramise otsust.

MAK 2014-2020 toetuste ühikumäärad on leitavad siit.