Keskkonnaühenduste koda on mures muudatuste pärast maaelu arengukavas


Keskkonnaühenduste koda on mures muudatuste pärast maaelu arengukavas
Foto: Andres Putting

Eesti keskkonnaühenduste koda (EKO) saatis täna välja märgukirja põllumajandus- ja keskkonnaministrile, milles taunitakse maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 ettevalmistamise käigus erinevate ekspertide tehtud suure tööpanuse ühepoolset ja põhjendamatut kõrvale heitmist põllumajandusministeeriumi poolt.

"EKO on sügavalt nördinud MAK ettevalmistamise käigus erinevate ekspertide tehtud suure tööpanuse ühepoolsest ja põhjendamatust kõrvale heitmisest Põllumajandusministeeriumi poolt. 2012. ja 2013. aasta jooksul tegid töörühmad, kus olid esindatud väga erinevad osapooled (sh keskkonnaühendused, põllumajandustootjad ja riigiasutused), põhjalikku tööd põllumajandusliku keskkonnatoetuse valitavate tegevuste ettevalmistamiseks. Nimetatud tegevustest loobumist viimasel hetkel võib pidada töörühmades osalenute otseseks petmiseks. EKO ei saa kuidagi nõustuda, et kõnealust otsust esitatakse Natura 2000 toetuse rahastamise paratamatu hinnana," teatas EKO koordinaator Daniel Juhhov.

EKO on teinud erinevaid täpsustavaid sisulisi ettepanekuid olukorra lahendamiseks nii toimunud kohtumistel Põllumajandusministeeriumis, töögruppides kui ka kirjalikult oma seisukohti esitades. "Kui põllumajandusministeerium leiab jätkuvalt, et varem töörühmades kokku lepitud meetmeid ei rakendata, peab EKO vajalikuks ennast kogu MAK ettevalmistamise protsessist taandada, sest kogu EKO poolne tööpanus on osutunud asjatuks," sõnas Juhhov.