Kui farmijuhataja puhkab, aitab Herd Navigator


Kui farmijuhataja puhkab, aitab Herd Navigator
Avo Samarüütel Foto: Raivo Tasso

OÜ Männiku Piim juht Avo Samarüütel õpib kasutama uut seadet − Herd Navigatorit.

Seda saab kasutada DeLavali lüpsirobotite lisaseadmena ning see kogub ja töötleb nelja roboti andmeid. Herd Navigator koondab andmeid lehmade piima kohta ning nende alusel saab teha otsuseid, mida loomade pidamises, söötmises ja piimatootmises edaspidi arvestada.

“Farmijuhataja on puhkusel ja ilma Navigatorita oleks näiteks osa lehmi seemendamata,” tunnistab Samarüütel.

Herd Navigator kogub andmeid progesterooni taseme kohta lehma piimas ja pakub välja innavõimaluse. Nii avastatakse ka vaikne ind. Näha saab, kas lehm on tiine, ning avastada abordid. Piimaandmed aitavad ennetada ka udarapõletikke. Lisaks sellele määrab seade piimas karbamiidisisalduse.

“See Herd Navigator on Eesti esimene,” ütleb Samarüütel. “Teist häälestatakse Võhandus ning leping selle ostuks on tehtud ka Soone Farmil.