Kumari looduskaitsepreemia pälvis ornitoloog Aivar Leito


Kumari looduskaitsepreemia pälvis ornitoloog Aivar Leito
Foto: Andres Putting

Täna andis keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus Eesti Loodusmuuseumis looduskaitsekuud avades üle Eesti looduskaitsemärgid. Aasta kõige tähtsama Eerik Kumari nimelise looduskaitsepreemia koos looduskaitse kuldmärgiga anti ornitoloog Aivar Leitole. Preemia suurus on 5000 eurot.

„Aivar Leito on andnud väga suure panuse lindude uurimisse ja nende kaitsmisesse nii Eestis kui piiri taga. Just tema eestvõttel võeti kasutusele lindude raadio- ja satelliitjälgimine, mis annab linnuteadlastele hindamatuid teadmisi ning kõigile võimaluse vaadata, kus talvepuhkusele lennanud kured või kotkad parasjagu on,“ ütles keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus

Tunnustatud ornitoloog on uurinud hanesid, laglesid, sookurgi ja väikeste meresaarte linnukooslusi ning lindude rännet ja pesitsusökoloogiat. Aivar on korraldanud paljude kaitsealade linnustiku uurimist, samuti on ta osalenud mitmete kaitsealade loomisel. Ta on üks linnustiku riikliku seire väljatöötajatest.

Eesti looduskaitsemärki antakse välja 2011. aastast. Märgiga tõstetakse esile neid, kellel teeneid looduse uurimisel, loodusteadmiste levitamisel, looduskaitse edendamisel, arendamisel ja tutvustamisel nii üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Tänavu said Eesti looduskaitsemärgid linnustiku uurija Mati Martinson, Lahemaa rahvuspargi küla- ja mõisaarhitektuuri taastaja Fredi-Armand Tomps, ihtüoloog Meelis Tambets, loodushariduse edendajad Georg Aher, Ivar Arold ja Helle Kont ning Eesti Loodusmuuseumi botaanika osakonna juhatajana Õie Jaagomäe.