Kuum vissivõistlus suvelõõsas


Kuum vissivõistlus suvelõõsas
Viss 2013 Olli (Tartu Agro) koos esitleja Tiivi Kadajaga.Raivo Tasso

Vissikonkursil võitsid lehmad, kes liikusid paremini, kellel oli sügavam rind ning laiem kere, harmooniline tüüp, suur, hästikinnitunud ja korrektse nisade asetusega udar ning tugevad jalad.

Reede, 5. juuli hommik algas kuumalt. Kella kümneks, kui pidi algama 24. vissivõistlus, oli sooja juba 

25 kraadi. Ülenurmele oli saabunud 109 lehma 26 loomaomaniku karjast. 

Lehmade hindamiseks olid seekord kutsutud väliskohtunikud Körözi Zsolt Ungarist (EHF) ja Mats Eriksson Rootsist (EPK). Körözi on tunnustatud kohtunikuna tegutsenud juba aastaid. Ta on hinnanud lehmi Saksamaal, Prantsusmaal, Soomes, Slovakkias jm, samuti kohalikel näitustel Ungaris. Praegu töötab ta Ungari holsteini aretusühistu aretusdirektori ja peaklassifitseerijana. 

Mats Eriksson on aga Rootsis farmer. Tema mahefarmis on 150 rootsi punasekirjut (SRB) lehma, kelle piimatoodang on 9500 kg, ning 270 ha maad. Lisaks on ta SRB president Rootsis. Eriksson on olnud ka Euroopa punaste tõugude assotsiatsiooni president.

Kirjud ja punased vaheldusid

Esmalt astusid areenile esmaspoeginud lehmad holsteini tõust. Arvukas seltskond (33 lehma) nõudis nelja eelvõistlust, et finaalringi lehmad välja selgitada. Edasi valiti Tõllu ja Pilli (Aravete Agro OÜ Mägise farm), Tripp (Adavere Agro AS), Landa ja Mirdi (Tartu Agro ASi Vorbuse farm), Estel (Selja OÜ), Vemma ja Viki (Aravete Agro OÜ Roosna farm). Finaalringis oli esikolmik järgmine: Mirdi (isa Match × ema Bremen), Landa Langelore × Romeo) ja Tõllu (Mat-ches × Combat). 

Seotud lood:

Peale EHFi esmaspoeginud lehmade eelringe ja enne finaali jätkasid võistluskava järgi punast tõugu esmaspoeginud lehmad kahes eelvoorus. Finaali pääsesid Liina (AT & MK OÜ), Pooni ja Aasa (Kõpu PM), Jeti (Tartu Agro ASi Rahinge farm), Muumi (Sadala Piim OÜ) ja Niki (Avo Kruusla). Esikolmiku moodustasid Liina (Paolo-Red × Penu), Muumi (Bermon × David) ja Aasa (Pandora-Redd × Bruto).

EHFi noorte lehmade kolmest eelvoorust pääsesid finaali: Malli (Tartu Agro ASi Vorbuse farm), Niidi (Torma POÜ), Lilli (Järvamaa KHK), Suva (Selja OÜ), Kelluke (Kehtna Mõisa OÜ), Sõnnu (Avo Kruusla), Marii (Soone Farm OÜ), Kirmi (Adavere Agro AS), Spelly-Red (Tartu Agro ASi Rahinge farm). Noorte lehmade paremusjärjestus kujunes selline: Marii (Bolton × Ramos), Malli (Malcel × Pericles-Red), Suva (Impuls × Crisby).

EHFi noorte lehmade järel said areenile EPK tõu noored lehmad, ühes ringis 12 lehma, kellest esikolmikusse pääsesid Killi (Tartu Agro ASi Rahinge farm, Cadisco-Red × Cartoon), Mirjak (Kõpu PM OÜ, Kodel-Red × Ascona) ja Melani (Kõpu PM OÜ, Cadisco-Red × Toppu).

11 täiskasvanud EHFi lehma võistlesid kõik korraga ning esikolmiku moodustasid: Olli (Tartu Agro ASi Rahinge farm, Oliver × Hasler), Lale (Selja OÜ, Paramount × Agner) ja Lindi-Red (Tartu Agro ASi Rahinge farm, Faber-Red × Arrow-Red).

Viimase võistlusklassina said "sõna" EPK täiskasvanud 11 lehma. Esikolmiku moodustasid: Meeli (Sadala Piim OÜ, David × Mabber), Muda (Kuustemäe OÜ, Kodel-Red × Hando) ja Musta (Sallasto OÜ, Gibsi-Red × Norton).

Iga vanuseklassi kaks parimat said õiguse võistelda tõugude viss 2013 tiitlile. Enne kui kohtunikud visse välja selgitama asusid, kuulutati välja tänavused parimad lehma esitlejad. Marika Oja (Tartu Agro ASi Vorbuse farm) ja Andres Aljas (Peri POÜ ja Põlva Agro OÜ) on tänavused tiitlisaajad. 

Pingeline finaal

Seejärel oli areen ekstreemtantsutrupi Viisuke päralt, et enne suurt finaali pinged maha võtta. Siis esitlesid end üksteise järel EHFi finaalringi ja nende järel EPK finaalringi kuus kaunitari. Ning oligi aeg teatavaks teha kohtunike otsused. 

Esmalt kuulutasid mõlemad kohtunikud korraga välja reservvissi tiitli omanikud: EHFi Marii (Soone Farm OÜ, Tartumaa) ja EPK Meeli (Sadala Piim OÜ, Jõgevamaa). Võistluste viimane "uudis" olid viss 2013 tiitli saajad. Nendeks on: EHFi Olli ja EPK Killi (mõlemad Tartu Agro ASi Rahinge farmist Tartumaalt). Visside auks mängiti Eesti Vabariigi hümni, toimusid autasustamised, pildistamised, ja pikk ning põnev päev oligi otsa saanud.

Loe veel

Võitjalehmade (kuid ka teiste) kohta oli kohtunikel rohkesti kiidusõnu. Võitsid lehmad, kes liikusid paremini, kellel oli sügavam rind ning laiem kere, harmooniline tüüp; suur, hästikinnitunud ja korrektse nisade asetusega udar ning tugevad jalad. Pingerea kujundas eelnimetatud tunnuste nüansilisus, mis tegelikult ongi kohtuniku töö eripära - märgata ja võrrelda veiste eksterjööritunnuseid või nende paremust. Nii jagasid kohtunikud ka kommentaare, miks just parema koha saanud lehm on parem kui järgmise koha saanu.

Tänu toreda võistluse eest on pälvinud De Laval AS, Anu Ait OÜ, Teknest OÜ, Scandagra Eesti AS, Alltech Eesti OÜ, Jõudluskontrolli Keskus, Eesti Tõuloomakasvatuse Liit, Raka Kogumiskeskus OÜ, Baltic Agro AS, Rakvere Lihakombinaat AS ja Reitig PR OÜ.