Lihaveisekasvatajate lemmikpull on simmental


Lihaveisekasvatajate lemmikpull on simmental
Veebruaris Eestisse saabunud aubraki tõupull on Leedu lihaveisekasvatajate seltsi kingitus Eesti sõsarorganisatsioonile..Foto: Raivo Tasso

Reedel, 23. aprillil peeti Tartus Maamessi raames lihatõugu pullide oksjon, juba neljandat aastat järjest.

Enampakkumisele oli pandud 10 noort tipp-pulli, kellest müüdi oksjonil viis, teatas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu oma kodulehel.

Suurim nõudlus oli tänavusel oksjonil simmentali tõu järele - kolmest pakutud pullist müüdi kolm. Müüdud pullide hinnaskaalaks kujunes 25 000-32 000 krooni.

Viiest müüdud noorpullist neli kuulusid Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistule. Need loomad olid läbinud oksjonieelselt lihatõugu pullide jõudlusomaduste testimise Märja katsefarmis.

Tõuveiste müük oksjonitel on levinud valdavalt arenenud karjakasvatusriikides. Meil olid oksjonid populaarsed nõukogude perioodil. Lihaveiste tõupullide müügiga tehti Eestis taas algust neli aastat tagasi.