Loomakasvatuse üleminekutoetused jõuavad taotlejateni


Sularaha
Foto: Rauno Volmar

12. juunil kinnitas PRIA ühikumäärad käesoleva aasta märtsis taotletud loomakasvatuse üleminekutoetuste maksmiseks, lähtudes maaeluministeeriumi eraldatud eelarvest ja nõuetekohastest taotlustest.

Üleminekutoetuste määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsused on koostamisel, need kinnitab PRIA hiljemalt 22.juuniks, millele järgneb kohe toetuste väljamaksmine.

Toetusesaajate nimekirjad avaldame kodulehel, individuaalsed andmed toetuste kohta on kättesaadavad e-PRIAs.