Mahetootjatel on viimane aeg esitada eelmise aasta toodangu andmed

 (1)
2015. aasta parim mahetootja ja mahetoode väljakuulutamine Eesti Vabaõhumuuseumis
Mahetooted. Foto on illustratiivne.Foto: Sven Arbet

Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega ja mitteharitavatelt aladelt taimede või seente korjamisega jätkajad peavad põllumajandusametile 1. veebruariks esitama eelmise aasta toodangu andmed 31. detsembri seisuga.

Esitada tuleb üleminekuaja läbinud põllumajandusmaal kasvatatud põllumajanduskultuuri, seente ja katmikkultuuri saagi, samuti mitteharitavalt alalt korjatud taimede või seente kogused.

Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse ja mesindusega jätkaja peab esitama ettevõttes peetud üleminekuaja läbinud loomade arvu liikide ja vanusegruppide kaupa ning mesilasperede arvu.

Samuti üleminekuaja läbinud loomadelt saadud loomakasvatussaaduste ja mesilasperedelt saadud mesindussaaduste kogused.

Andmed saab esitada kliendiportaalis SIIN.