Noored põllumehed saavad osaleda ülemaailmsel tippkohtumisel


traktor
Foto: Heiki Raudla

2015. aastal toimub Austraalias üleilmne põllumajandusalane noorte tippkohtumine Global Youth Ag-Summit, millel osalemiseks saavad oma kandidatuuri üles seada ka Eesti noored põllumehed.

Iga päevaga kasvab maailma rahvaarv 233 000 inimese võrra, suurenedes Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni hinnangul 2050. aastaks praeguselt 7,2 miljardilt inimeselt rohkem kui 9 miljardini. Kõige olulisem küsimus on, kuidas me sellise hulga inimesi ära toidame?

Ideede arendamiseks ja üleilmsete meetmete toetamiseks, mis on vajalikud probleemi lahendamiseks, on hädavajalikud teerajaja mõtteviis, pikaajalised perspektiivid ja loovus. Seetõttu kutsuvad Bayer CropScience ja põllumajanduslik noorteorganisatsioon Future Farmers Network üles ligi 100 noort arvamusliidrit tervest maailmast kandideerima teistkordsele üleilmsele põllumajandusalasele noorte tippkohtumisele, mis toimub 24.-28. augustil 2015 Austraalias Canberras.

Üleilmne noorte delegaatide rühm jagab Canberras mõtteid ning arutab ja arendab välja ideed ühise visiooni loomiseks. Aasia ja Vaikse ookeani piirkond on koduks väga erinevatele põllumajandustraditsioonidele ja söömisharjumustele. Austraalia kui planeedi kõige kuivem asustatud kontinent on eriline koht, kus anda märku loodussäästlike põllumajandusmeetodite vajalikkusest.

Noored vanuses 18-25 saavad saata korraldajatele oma essee teemal „Näljase planeedi toitmine“ („Feeding a Hungry Planet“), esitades oma seisukoha ja mõtted toiduga kindlustatuse põhjuste ja mõju kohta, mis sellel võib kasvavale rahvaarvule olla.

Seotud lood:

Algupärased mõtted ja tugev soov mõjutada tulevikku on tippkohtumise osalejate valiku põhilisteks kriteeriumiteks. Essee vormis avaldusi võetakse vastu interneti teel kuni 30. jaanuarini 2015.

Üksikasjalikum teave osalemisavalduse esitamise protsessi ja konverentsi kohta on saaval veebilehel www.youthagsummit.com.

Põllumajandusalane noorte tippkohtumine on osa Bayer CropScience'i uuest tervikliku lähenemisega põllumajandushariduse programmist.

„Bayer CropScience'is usume konstruktiivsesse ja tulevikku suunatud dialoogi põllumajanduse väljakutsete ja võimaluste üle. Me oleme pühendunud uue põlvkonna arvamusliidrite toetamisele, et aidata neil õppida ja areneda, ning samas püüdleme põllumajanduse loodussäästliku intensiivistamise edendamise poole,“ rõhutas Bayer CropScience'i kommunikatsioonijuht Steffen Kurzawa.

Kontakt Eestis: Eike Kingsepp, eike.kingsepp@bayer.com.