Perekond Marga: meie maa riigi omandisse jätmine oli seadusevastane

 (3)
Foto on illustratiivne.
Foto on illustratiivne.Foto: Andres Putting

Tänane Postimees kajastab AS Tartu Agro põllumajanduslike maade riigi omandisse jätmist, nende rendileandmist ja Tartu Agro erastamist ilmselt seoses sellega, et Maa-amet algatas hiljuti perekond Marga taotluse alusel nende maade riigi omandisse jätmise seaduslikkuse hindamiseks ametliku järelvalvemenetluse.

Margad taotlevad tagasi Tartumaal Tähtvere vallas 16,72 ha suurusest Muide kinnistust ½ mõttelist osa. Meie arvates on selle kinnistu riigi omandisse jätmise aluseks olev põllumajandusministri 22.03.1999 käskkiri nr 66 ebaseaduslik, kuna Põllumajandusministeerium jättis need maad riigi omandisse pettuse teel.

Muide maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmist põhjendatakse põllumajandusministri 22.03.1999 käskkirjas nr 66 olulise avaliku huviga, ehk vajadusega säilitada Põllumajandusülikooli õppebaas. Selline avalik huvi oleks tõesti isegi põhjendatud olnud, kui kusagilt oleks nähtunud ka nende maade faktiline kasutus põllumajandusülikooli (tänase Eesti Maaülikooli) huvides, kuid sellise avaliku huvi olemasolu ei tunnista isegi Eesti Maaülikool ise. Maaülikooli väitel ei ole sellist avalikku huvi eksisteerinud ei Tartu Riigimajandi loomise ja tegevuse ajastul (1992-1997) ega ka AS Tartu Agro reorganiseerimise järgselt 1997. aastast alates. Seega on see käskkiri meie arvates ebaseaduslik, kuna see ei ole vastanud faktilistele asjaoludele ei enne käskkirja allkirjastamist ega ka sellele järgnenud ajal.

See on üks perekond Marga jaoks ilmnenud uutest asjaoludest, mida ei osatud varem kohtuvaidlustes kasutada. Tegelikult puudutab sarnane olukord Tähtvere vallas kokku 147 endise talu omanikku, kellele suruti jõuga kaela riiklik kompensatsioon pettuse teel.

Taotleme käesoleva teate avaldamisega ühtlasi seda, et ka teised õigusjärgsed subjektid saaksid asuda oma õiguste efektiivsele kaitsele asuda.