PRIA saatis 1745 põllumehele teatise toetuse kohustuste vähendamise kohta

 (13)
Kaska-Luiga talu peremees Avo Kruusla Põlvamaalt on PRIA käitumise tõttu pahane. „Kui teistel algavad jõulud, siis meie peame tuhnima paberites. PRIA oleks võinud saata selle kirja novembri alguses, kui põllumeestel said põllutööd tehtud,“ ütles ta.
Kaska-Luiga talu peremees Avo KruuslaFoto: Sven Arbet

Eelmisel nädalal said paljud mahe- ja keskkonnasõbraliku toetuse taotlejad PRIA-lt kirja, mis viis tuju nulli või vererõhu lakke.

„Panin kõigi põldude kohta kevadel natuke väiksemad pinnad kirja. See oli hull töö, kõik põllud tuli ju käsitsi joonistada,“ rääkis Võrumaa talupidaja Karin Sepp. Ta tegi seda selleks, et mitte eksida ja pärast PRIA kontrollimist tõdeda, et toetust on küsitud natuke suuremale pinnale, kui PRIA kindlaks tegi. „Näiteks kui kontroll tuleb ja leiab, et põld ei ole päris tee või kraavini üles haritud,“ selgitas ta. Sel juhul kaasneks ju toetuse vähendamine.

Aga ka nüüd anti teada, et kuna Sepp võttis eelmisel aastal keskkonnasõbraliku majandamise toetuse kohustuse, peab ta viie aasta jooksul sama suurt pinda keskkonnasõbralikult majandama, muidu nõutakse osa juba varem välja makstud toetusest tagasi ja vähendatakse veel maksmata toetust. „Sellised toredad asjad juhtuvad meie riigis mõnuga. Jõuluõhtuks sai nüüd tegevust,“ nentis Karin Sepp.

Sama põld ühel pool miinuses, teisal plussis

Ka Kaska-Luiga talu peremees Avo Kruusla Põlvamaalt on PRIA käitumise tõttu pahane. „Kui teistel algavad jõulud, siis meie peame tuhnima paberites. PRIA oleks võinud saata selle kirja novembri alguses, kui põllumeestel said põllutööd tehtud,“ ütles ta. „See ei ole hea tava.“

Seotud lood:

Põllumehed pidid oma põllud ära deklareerima 22. maiks ehk juba pool aastat tagasi. PRIA saatis kirjad välja 12. detsembril ja andis vastamiseks aega 31. detsembrini.

Kruusla ei saa aru ka sellest, kuidas põldude andmed on muutunud. „Sama põld on ühel pool 0,01 ha suuruse miinusega ehk vähenenud, aga teisel pool plussiga,“ imestas ta. „PRIA teeb ülepildistamisi ja siis on mingid nihked tekkinud. Täiesti arusaamatu asi.“

PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasiku sõnul ei ole päris õige öelda, et põllumehed said sellest teada alles nüüd. „Esmakordselt sai taotleja kohustusealuse pinna vähenemise kohta teate juba e-PRIAs taotlust täites. Ehk mais-juunis,“ selgitas ta. „Jutt on toetustest, mille taotlusi sai esitada ainult e-PRIAs ja nii jõudis ka esmane info kõigile kohe kätte.“

PRIA selgitus

12. detsembril saatis PRIA e-postiga kohustuste vähenemise teavitused neile, kellel on MAK keskkonnasõbraliku majandamise ja/või –aianduse, mahetootmise või poolloodusliku koosluse hooldamise toetusega seoses 2015. aastast kehtiv MAK 2014-2020 perioodi kohustus, millega seotud pindala on käesoleval aastal mullusega võrreldes vähenenud. Piirkondliku mullakaitsetoetuse osas saadeti analoogsed teavitused välja juba 19. oktoobril.

Esmakordselt said nende toetuste taotlejad sellise sisuga teavitused kohustuste vähendamiste kohta siis, kui esitasid e-PRIAs 2016. a pindalatoetuste- ja maksetaotlust. Kui klient taotles põllumassiivil toetust vähem kui oli kohustusealust pinda, siis taotluse esitamisel kuvati talle vastav teade, milles näidati põllumassiivi number ja vähenenud pind. See info salvestati taotlejale ka e-PRIA koondinfosse. Tegemist oli nö esmase kontrolli tulemustega, mille puhul ei arvestatud põllumassiivide registris tehtud muudatusi (nt põllumassiivi numbrite muudatusi) ega taotluse kontrolli tulemusi.

Kohustuste vähenemiste väljaselgitamisel võeti aluseks taotleja 2015. aastal joonistatud/kindlakstehtud põllu piirid ning 2016. a joonistatud põllu piirid, samuti ortofotode mõõtmiste ning kohapealsete kontrollide tulemused. Juhul kui põldude välispiirid võrreldes 2015. aastaga muutusid, tekkis taotlejale sellest kohustuse vähenemine. 5-aastase kohustusega toetuste puhul tuleb taotlejal jätkata oma kohustust nendes piirides, millisele kohustus võeti.

Praeguse teavituse mõte oli selles, et anda klientidele veelkord võimalus oma vähenenud kohustusealused pinnad üle vaadata. Praeguseks on lõppenud kontrollid, mis võivad taotlemisega võrreldes kohustuse vähenemist mõjutada, samuti on seoses põllumassiivi numbrite muudatustega kohustused üle kantud vanadelt põllumassiividelt uutele.

Määrus sätestab, et kui taotlejal lõpeb mingi maa osas rendileping ning sellele maale võetud kohustust üle ei võeta, siis selles osas ei küsi PRIA taotlejalt varasemalt makstud toetust tagasi. Sellistest maadest peaks taotleja PRIAt kindlasti ka teavitama.

Kui taotleja leiab oma kohustuste andmetega tutvudes, et osade kohustusega hõlmatud põldude osas on taotlemise märked jäänud tegemata või ei ole kõik kohustusega seotud põllud taotlusele lisatud, tuleb PRIAle esitada pindalatoetuste- ja maksetaotluse muudatusavaldus, millega lisatakse taotlusele puuduvad taotlemise märked või põllud.

Kui teatise saajal pretensioone ei ole, siis ei pea ta PRIA teavitusele vastama.