PRIAst saab taotleda toetust kalalaevade moderniseerimiseks


PRIAst saab taotleda toetust kalalaevade moderniseerimiseks
Foto: Bianca Mikovitš

8. maini võtab PRIA merel kalapüügiluba omavatelt laevaomanikelt ja –rentnikelt, kes valdavad kalalaeva liisingulepingu alusel, vastu taotlusi laevade moderniseerimiseks mõeldud investeeringutoetuse saamiseks.

Toetuse suurus kalalaeva kohta võib programmperioodil 2007-2013 ulatuda kuni 10 miljoni kroonini; käesoleva taotlusvooru eelarves on 35 mln krooni.

Toetust makstakse Euroopa kalandusfondi (EKF) meetme 1.3 „Kalalaevade pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus" põhjal selleks, et hüvitada kulutusi laevade kütusesäästlikumaks ja ohutumaks muutmiseks, töötingimuste parandamiseks ja püügivahendite kaasajastamiseks.

Laev, mille seadmetega varustamise või ümberehitamise jaoks toetust taotletakse, peab kuuluma segmenti 4S1 või 4S3 (kaugpüügilaevad ja Läänemere traallaevad).

„Analoogset toetust maksti varem Eesti Riikliku Arengukava 2004-2006 põhjal, EKF raames on praegune taotlusvoor esmakordne," kinnitas PRIA kalandustoetuste büroo peaspetsialist Angela Annilo. „Üks erinevusi varasemaga võrreldes on see, et nüüd on rannakaluritele kalalaevade moderniseerimiseks eraldi EKFi toetusmeede „Väikesemahuline rannapüük", mille taotlusvoor on planeeritud juulikuusse."

Annilo rõhutas, et praeguse taotlusvooru dokumentide vormistajatel tuleb järgida nõuet, et toetuse abil tehtavad investeeringud ei tohi suurendada kalalaeva mootori võimsust. Kogumahutavuse (GT) suurenemine on lubatud ainult siis, kui see tuleneb moderniseerimisest, mille eesmärgiks on parandada ohutust, töö- ja hügieenitingimusi ning toote kvaliteeti.

Toetust makstakse kuni 40% abikõlbulikust kulust. Taotlejaks võib olla laeva omanikust või rentnikust FIE või äriühing, kellele on välja antud kalalaeva kalapüügiluba püügiks merel.

Taotlusi võetakse vastu 27. aprillist 8. maini PRIA Pärnu, Saare, Lääne, Hiiu, Harju ja Ida-Viru maakonna teenindusbüroodes. Taotluse esitamiseks soovitame aja eelnevalt registreerida.

Täpsemad toetuse saamise tingimused on kirjas juhendis "Abiks Taotlejale", mida saab lugeda PRIA kodulehelt www.pria.ee - sealt saab välja trükkida ka taotluse esitamiseks vajalikud vormid. Lisainfot võib küsida PRIA kalandustoetuste büroost telefonil 737 1377.

Taotluste läbivaatamise ja otsuste tegemine võib võtta aega kuni 90 tööpäeva ehk septembri keskpaigani.

Käesolevat meedet rahastab 75% ulatuses Euroopa Kalandusfond ja 25% ulatuses Eesti riik. PRIA vahendusel on aastate jooksul makstud Eesti põllumajanduse, maaelu ja kalanduse toetamiseks üle 14,5 miljardi krooni toetusi. Tänavune toetuste eelarve on 4,65 miljardit krooni.