Saare-, Hiiu- ja Muhumaa loopealsed puhastatakse ära

 (6)
Kadri Tali alvarid ja lambad, Kallaste küla, Muhu saarel
Foto: Irina Mägi

Tänavu septembris käivitus keskkonnaameti juhitav projekt “LIFE to alvars” ehk “Elu alvaritele”. Alvarid ehk loopealsed on Lääne-Eestile omased õhukese mulla ja kadakatega alad, kus on traditsiooniliselt eelkõige loomi karjatatud.

Viimastel aastakümnetel on need alad karjatamise lakkamise tõttu üle võtnud kadakad ja männid ning kaitsealustele orhideedele ja liblikatele sobivas seisukorras olevaid loopealseid jääb üha vähemaks.

Projekti raames on planeeritud taastada viie aasta jooksul 2500 hektarit alvareid Saaremaal, Muhus ja Hiiumaal ning luua vajalikud tingimused alade taastamise järgseks hoolduseks karjatamise teel. Parimad loopealse hea seisundi hoidjad on just kariloomad. Olulise osa projektist moodustavad ka teavitus ja koolitused.

Esimesed reaalsed loopealsete taastamistegevused, milleks on kadakate ja mändide raie, on kavas ellu viia juba tänavu talvel.