Sel nädalal algab noortaluniku toetuse taotluste vastuvõtt

 (2)
Sel nädalal algab noortaluniku toetuse taotluste vastuvõtt
Foto: Katerina Puusepp

PRIAs algab sel nädalal põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotluste vastuvõtt.

Maksimaalne toetussumma on kuni 40 000 € ühe taotleja kohta. Neljas taotlusvoor toimub 28.8 - 4.9.2019 ning taotluste eeltäitmine toimub e-PRIAs 21. - 27. augustini.

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetust saavad taotleda noored mikro- ja väikeettevõtjad, kes alustavad esmakordselt oma põllumajandusliku tegevusega või noored ettevõtjad, kes võtavad üle vanema või vanavanema toimiva põllumajandusettevõtte. Noor ettevõtja on erialase hariduse ja töökogemisega kuni 40-aastane isik.

Kogu meetme eelarve on 22,1 miljonit eurot, 2019. a taotlusvooruks, mis on järjekorras neljas, on kavandatud 5 miljonit eurot ja meetme rahastajateks on Euroopa Maaelu Arengu Põlumajandusfond ja Eesti riik. Otsused laekuvate taotluste kohta kinnitab PRIA hiljemalt 27. novembriks.

Kolmes varasemas taotlusvoorus on PRIA noortaluniku toetust määranud kokku ligi 14 mln eurot ja sellest välja maksnud üle 12 miljoni euro 350 noortalunikule. Toetuse peamine eesmärk on hõlbustada noortel põllumajandustootjatel tegevusega alustamist, aidata kaasa põlvkondade vahetusele põllumajanduses ning tõsta kaasaegsete teadmiste ja kogemustega põllumajandustootjate arvu. Täpsed tingimused toetuse saamiseks on sätestatud meetme määruses, mida Maaeluministeerium täiendas tänavu juunikuus. Muudatused puudutavad äriplaani koostamist ja selle kvaliteeti.

Seotud lood:

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juhi Kristel Võsu sõnul tasub noortel põllumajandustootjatel aegsasti läbi mõelda oma äriplaan ja tutvuda toetuse tingimustega.

„Määruse muudatusega muudeti selgemaks ja täpsemaks ka hindamiskriteeriumid ning see lihtsustab nii taotluste koostamist kui ka hindamist,“ selgitas Võsu.

Taotluste hindamisel arvestatakse taotlejate põllumajanduslikku haridust ja/või kutsekvalifikatsiooni, varasemat töökogemust, ettevõtte majandusnäitajaid, äriplaani sisu jms. Võsu juhtis tähelepanu ka sellele, et 21. – 27. augustini on taotlejatel võimalus e-PRIAs taotlusi eeltäita ja taotlusvoor ise kestab 28. augustist 4. septembrini.

PRIA kodulehelt pria.ee leiab toetusest huvitatu info nii toetuse kui taotluse täitmise ja e-PRIA kasutamise kohta. Abi saab küsida arengutoetuste infotelefonil 7377 678.