Tobrelutsudel on maailma parim otsekülvik


Tobrelutsudel on maailma parim otsekülvik
Väliselt hakkab CROSS SLOT-i külvik silma uudse disainiga: kaks suurt mahutit – üks seemnetele, teine väetisele, kolmandana väike mahuti peenseemnetele. Mahutite täitmiseks on külviku küljes kraana.Foto: Endel Mets

Põlvamaa perekond Tobrelutsu suurtalu (üle 800 ha põldu) osales viljelusvõistlusel ka mullu ja saavutas parima tulemuse taliodraga – 8,2 tonni hektarilt.

Tänavu esitati võistlusele taas taliodrapõld, mis võib mullusest saagikamaks osutuda. Selleks on paar eeldust. Esiteks on põld viljakam, teiseks külvati see CROSS SLOT-i otsekülvikuga, mida peetakse omataoliste hulgas parimaks.

16. juunil kogunes Tobrelutsude tallu otsekülvile ja -külvikutele pühendatud teabepäevale viljelejaid üle Eesti. CROSS SLOT-i otsekülvikut tutvustas pereisa Toomas Tobreluts. Ta ütles muu hulgas järgmist:

“Neid külvikuid toodab Uus-Meremaa firma Baker No-Tillage Ltd. See masin on ainult otsekülviks ja selle konstrueerimisel on püütud vältida kõiki neid vigu, mis esinesid teistel otsekülvikutel. Väidetakse, et konstrueerimisel on arvestatud 30 aasta jooksul maailmas avaldatud teaduslikke töid.”

CROSS SLOT-i otsekülviku esmane eelis on seemendid, mis teevad mulda ristivaod; nende ühele poolele paigutatakse seeme ja teisele poolele väetis, nende vahe on 2–3 cm. Liikunud muld ja taimejäänused paigutatakse samasse kohta tagasi ja vaod surutakse kinni surveratastega, millega reguleeritakse ka seemnete külvisügavust. Seemendite surujõudu reguleeritakse automaatselt ja olenemata põlluosade erinevast tihedusest on külvisügavus stabiilne. Seemendid töötavad hästi, olenemata sellest, kui palju on põllul taimejäänuseid.

Tobrelutsude soetatud mudelil on 25 seemendit, vahega 185 mm. Külviku töölaius on 4,6 ja transpordilaius 3,4 m. Selline masin maksab 2,9 miljonit krooni. Et kõrge hind end õigustaks, tuleb saavutada odavate otsekülvikutega võrreldes 2–4-protsendiline saagilisa.

Toomas Tobreluts nendib, et selle täiusliku otsekülviku omanikeks said nad tänu Interneti avarale infomaailmale.

Tobrelutsudel on kaks traktorit, otsekülvik, taimekaitseprits ja väetiskülvik, ei ühtegi mullaharimismasinat.

Lisaks masinapargi minimeerimisele ja täiustamisele on asutud kujundama ka uut külvikorda eesmärgiga, et ükski põld ei jääks talveks ilma taimkatteta. See on tähtis, et vältida taimetoitainete, eriti lämmastiku väljaleostumist. Kavas on suurendada talikultuuride osakaalu ja kasvatada rohkem ristikut või võtta kasutusele muid vahekultuure.

Viljelusvõistluse ekspert Peeter Viil jälgis ja võrdles CROSS SLOT-i külviku tööd juba möödunud aastal ning kinnitas selle eeliseid tänavusel teabepäeval mitme sõnavõtuga. Näiteks: võrreldes teiste otsekülvikutega, andis CROSS SLOT parima põldtärkamise, mis peaks kajastuma ka saagikuses.

Peeter Viil: “Kiitma peab mitte ainult külvikut ja tehnoloogiat, vaid kõige enam selle suurtalu mehi, kes neid rakendavad. Nad on väga innovaatilised ja ettevõtlikud. Need omadused on eriti väärtuslikud praegu majandusliku surutise tingimustes. Ma usun, et see talu kujuneb eeskujuks suurele piirkonnale.”

Ajakiri Maamajandus juuli 2009.