Tõnu Post ehitab Haeskasse uue farmi


Aasta Põllumees 2013 kandidaat Tõnu Post
Aasta Põllumees 2013 Tõnu PostFoto: Sven Arbet

Kõljala POÜ Haeska piimafarm on tuntud kui üks Saaremaa parimaid ja loomasõbralikumaid. Nüüd kerkib olemasoleva farmi juurde veel teinegi.

„Uus farm tuleb teise kõrvale,“ selgitab Post. „Lüpsiplatsi saab viis kohta pikemaks ehitada ja seal hakkavad lüpsil käima lehmad mõlemast laudast.“

Kui uus farm valmis, on Posti sõnul võimalik laiendada ettevõtet tuhande lüpsilehmani.

„Ega ma ei hakka seda uue lauda täis saamist forsseerima, areneme rahulikult,“ avab Post oma mõtet. „Näiteks tiined mullikad on mul praegu noorkarjalaudas, toon ka nemad siia uude farmi.“

Olulisim uuendus ehitatavas farmis on lõastus. Koostöös taanlastega võetakse kasutusele uus süsteem, mille puhul on lehmadel parem ligipääs söödalavale ja looma heaolu on paremini tagatud.

Uu laut peaks valmima sügisel.

Karja järk-järgulise suurenemisega peab arvestama ka sööda varumisel – nii hakati Kõljala POÜ-s eile pihta silo esimese niitega.