Uutmoodi pritsimine aitab taimekaitsevahendeid paremini kasutada


Taimekaitse läheb täpsemaks.
Taimekaitse läheb täpsemaks.Foto: Sven Arbet

Firmad Bayer ja Bosch allkirjastasid kolmeaastase koostöölepingu eesmärgiga töötada välja tehnoloogia Smart Spraying, et tõhustada taimekaitsevahendite kasutamist.

Boschi uurimistöö keskendub anduritele, nutikale analüüsile ja selektiivsetele pritsimissüsteemidele. Bayer panustab oma teadmisi geograafilise teabe süsteemidest ja töötab välja algoritmid, mille põhjal on võimalik võtta vastu pritsimisotsuseid ja millele saab tehnoloogia valikus toetuda.
Nutika pritsimistehnoloogia põhimõtet tutvustatakse sel aastal Saksamaal Hannoveris toimuval messil Agritechnica.
„Soovime koos Boschiga teha läbimurde uutes valdkondades, kombineerides erinevaid tehnoloogiaid, veendumaks, et umbrohutõrjevahendeid pritsitakse vaid aladele, kus nende kasutamine on hädavajalik,“ ütles Bayeri digitaalse põllumajanduse divisjoni Digital Farming juht Tobias Menne. „Umbrohtu on keeruline tuvastada, eelkõige selle kasvu varajastes etappides. Kaameraandurite abil suudame uut tehnoloogiat kasutades kindlaks teha, mis põllul kasvab, ja seejärel kujundada välja sihipärase pritsimistehnika, et kasutada sobivaid taimekaitsevahendid.“
„Tehnoloogia Smart Spraying tagab säästva umbrohutõrje. Seda kasutades kaitseme nii saaki kui ka keskkonda,” lisas ettevõtte Robert Bosch GmbH juhatuse liige Markus Heyn.
Põllukultuurid võistlevad umbrohuga päikesevalguse, vee ja toitainete pärast, mis viib väiksemate saakideni. Soovimatute taimede tõhus hävitamine tähendab tavaliselt herbitsiidide laialdast kasutamist, kuigi umbrohi ei kasva üldjuhul ühtlaselt üle kogu põllu.
Nutikas pritsimistehnoloogia toob põldudele rohkem teadmisi. Tehnoloogia Smart Spraying ja turul juba olemasolevate süsteemide vahe seisneb selles, et varasemate abil saab tuvastada vaid taimestiku ulatust, kuid ei ole võimalik põllukultuure umbrohust eristada.
Enne, kui põllumajandustootja põllul tegevust alustab, aitab digitaalne põlluhaldur (Field Manager) põllu seisukorda hinnata ja pakub välja optimaalse aja umbrohutõrjeks. Iga põlluosa kohta tehakse selle piirkonna täpne umbrohu tuvastus ja taimekaitsevahendite pritsimise kindlaks määramine.
Selleks teevad üle kogu pritsimisala jaotatud arvukad kaamerad pidevalt maapinnast pilte. Tuvastatakse erinevat liiki umbrohud ja nende hävitamiseks määratakse kindlaks optimaalne tõrjemeetod.
Viimane tööetapp hõlmab vajalikus koguses ja kindlaksmääratud koostises taimekaitsevahendite pritsimist umbrohuliikidele, kasutades õigeid pritsimisparameetreid ning jättes umbrohuvabad alad puutumata.
Bayeri digitaalse põllumajanduse divisjoni meelest on nutikas pritsimistehnoloogia tähtis samm umbrohutõrje valdkonnas. Ühendatakse kaasaegne umbrohu tuvastamise tehnoloogia erinevate taimekaitsevahendite pritsimismeetoditega, tagades äärmise täpsuse juba väiksemal kui ühe meetri suurusel alal.