VIHANE TALUPIDAJA: Kevadtormlased tungisid ilma igasuguse loata minu territooriumile

 (214)
Rõivas ja Hanso Kevadtormil
Foto on illustratiivne.Foto: Tauno Tõhk/Valitsuse kommunikatsioonibüroo

"Olgu õppus või mistahes, ent kui nad ikka omavoliliselt tulevad, sõidavad aia maha ja ajavad oma masinad minu hoonesse, siis ajab ikka vihale küll!" sõnas Ahja vallas talu pidav Enn.

Mehes tekitab pahameelt, et Kevadtormi suurõppuslased tungisid ilma igasuguse eelneva kokkuleppeta tema territooriumile: parkisid autod tema hoiukuuri, lõhkusid noori puid ja lisaks sõitsid masinatega üle viljapõllu.

"Mina läksin ja mõtlesin, et hakkan rääkima, ent keegi eesti keelest aru ei saanud," rääkis Enn Õhtulehele.

Suurest nördimusest helistas Enn abi lootes politseisse.

Õppuse Kevadtorm 2016 Tsiviil-sõjalise koostöö grupi ülem, leitnant Eero Salmann sõnas, et asjaoludega on tutvutud, olukord fikseeritud ja asi on antud edasi kaitseväe toetuse väejuhatuse haldusteenistusele.

Refereeritud artikli täisteksti loe Õhtulehest.


Kaitseväe juhataja: õppuse käigus tekitatud kahju kompenseeritakse täielikult
Kaitseväele on Kevadtormi raames tänase päeva seisuga laekunud teateid 73 kahjujuhtumist, millest paljud on praeguseks juba ka likvideeritud. Õppuse lõpukäsk antakse 18. mail, peale mida üksused koristavad kõik oma paiknemisalad.

"Arvestades õppuse mastaape, tuleb ette ekslikke otsuseid ja arusaamatusi, mille tõttu ka kahjud enamuses tekivad," ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras. Terrase sõnul on õppuse käigus paraku tekkinud kahju loodusele, eraomanike maadele ja teedele.

"Kõik osalevad üksused on saanud korralduse koheselt peale Kevadtormi lõpusignaali asuda õppuse ala koristama ning korrastama. Kõik need kahjud, mida ei õnnestu likvideerida koristuse ja kergemate töödega, fikseeritakse koostöös omanike, omavalitsute ja kogukondadega ning need me kompenseerime nagu oleme seda teinud ka varasematel aastatel. Hoolimata probleemidest, mis me kindlasti koos lahendame, olen ma väga tänulik Lõuna-Eesti rahvale, kes meid on siin südamlikult vastu võtnud," ütles Terras.

Pioneeripataljon on juba alustanud kergemate teekahjustuste, truupide, metsateede ja maanteelt mahasõitude parandustöödega, et võimalikult palju korrastada keskkonda juba enne õppuste lõppu.

Tsiviil-sõjalise koostöö grupi ülema leitnant Eero Salmanni sõnul on kaitseväele teatatud 73 kahjujuhtumist, mis hõlmavad nii väiksemaid rööpaid metsateedel, eksikombel rasketehnikaga eramaadele ja põldudele sõitmist, kooskõlastamata kaevetöid aladel kui väiksemaid metsapõlenguid. "Need vahejuhtumid on kõik fikseeritud ning neid menetletakse võimalikult kiiresti ja õiglaselt, et kõik, kes on õppuse tõttu kannatanud, saaks õiglase kompensatsiooni kas rahalise väljamakse või korrastustööde näol," ütles Salmann

Kaitsevägi palub kõigil, kellel on kahjustustest tulenevaid pretensioone kaitseväe vastu, anda sellest teada leitnant Eero Salmannile tel 56691163 või aadressil eero.salmann@mil.ee.