Viljelusvõistlus annab ainet mõtisklusteks


Viljelusvõistlus annab ainet mõtisklusteks
---

Tänavune viljelusvõistlus oli juba viies.

Tulukuse tabeliga tutvudes tekib hämming – näiteks esmaosaleja Erko Oidermaa, kes on parim nii talitritiku kui ka suviodra saagikuselt, sai mõlemal võistluspõllul arvestuslikku kahjumit. Mis selles peegeldub?

Kõigepealt praegune majanduslik olukord (nn masu). Teraviljade hinnad on ebaloomulikult madalad.Peegeldub ka see, et tabelis on arvestuslik kasum, kus terade kvaliteeti ja otstarvet hinnati kahe mõistega: toidu- või söödavili. Erki Oidermaa aga kasvatab erinevalt teistest võistuviljelejaist seemnevilja, millel on kõrgem hind, ja kvaliteetse seemne saamiseks tegi ta kulutusi majandusseisust hoolimata.

Sellest erandist hoolimata on arvestusliku kasumi väljatoomine mõtlemapanev just praegu.

Teravilja ja rapsi tulukus viljelusvõistlusel 2009* ---

Märkused.

• Taimekaitse real on ainult kemikaalide maksumus;
• kõik kulud (ka seeme, väetised jm) sisaldavad tootmise üldkulusid 9%, ei sisalda käibemaksu;
• taliviljade seemne hind sept 2008, suviviljadel mai 2009. a;
• diislikütuse hind 9 kr/l, töötasu 60 kr/h + maksud;
• masinatööde kulude leidmisel on kasutatud lääne firmade masinate 2008/09. a hindu;
• masinatööde kulud on arvutatud keskmise töölaiusega agregaatide kasutamise korral;
• vilja kuivatuskulud on arvutatud, lähtudes PMK analüüside andmetest vilja niiskuse kohta;
• tulu müügist on arvutatud BalticAgro 2009. a juulikuu lepinguliste hindade alusel;
• toetustena on arvestatud pindalapõhiseid otsetoetusi ja keskkonnasõbraliku tootmise toetust 2008. a.

** Tabelis on sügise alguse turuhinnad ning need ei näita
tegelikult saadud müügihinda. Need, kes tegid lepingud suvel, said kõrgema hinna; praegu on lepinguväliste viljakoguste
hind turul veelgi madalam.
Võistlusele esitatud põldude tulukused arvutas viljelusvõistluse ekspert, Eesti Maaviljeluse Instituudi teadur Enno Koik.

** Kasutati ka sõnnikut, sellele hinda ei ole arvestatud.