Viljelusvõistluse võidud tulid tänu lägale


Viljelusvõistluse võidud tulid tänu lägale
Foto: Bianca Mikovitš

Baltic Agro, Farm Plant Eesti ja ajakiri Maamajandus korraldavad võistlust kõrgemate viljasaakide saamiseks. Kui saagid salves, koguneti kokkuvõtet tegema ja parimaid tunnustama.

Tänavu pani end viljelusvõistlusele kirja 13 võistlejat 17 põlluga. Ilmaolude tõttu jäi mõne põllu saagilootus kehvaks ning lõpuks jäi võistlema 12 viljakasvatajat.

Kõrgem saak, suurem tulu

Võistlejate eesmärk on saada oma põllult suurimat toodangut ja selle müügist rohkem raha ehk siis võisteldakse kahe näitaja – kõrgeima saagi ja suurima tulukuse nimel.

Saimre Viljakasvatuse OÜ Viljandimaalt (juht Aldo Korbun) ja Männiku Piim OÜ Tartumaalt (juht Avo Samarüütel) said mõlemad talirapsi saagiks 4,6 tonni hektarilt. Saimre oli Männiku Piimast natuke parem sellega, et sai sellelt põllult ka suurima arvutusliku kasumi, 17 327 krooni hektari kohta.

Tootmiskulud olid Saimres sellise saagi kasvatamisel 11 263 kr/ha. Raps müüdi hinnaga 6213 kr/t ning tulu müügist oli 28 580 kr/ha. Mõlemad osaühingud kasutasid põldude väetamiseks ka orgaanilist väetist – sõnnikut ja läga – ning see aitas saaki suurendada.

Tänavune aasta põllumees, OÜ Rannu Seeme juht Madis Ajaots näitas ka viljelusvõistlusel, et on kõrge tiitli vääriline. OÜs Rannu Seemne andis taliraps saagiks 3,9 t/ha ja arvutuslikku kasumit 15 786 kr/ha.

Seotud lood:

Talinisuga tänavuste ilmaolude poolest keerulisel aastal väga kõrgeid saake ei saadud. Parim oli Saaremaa talunik Kaido Kirst, kes sai 6,8 tonni teri hektarilt. Tema kasutab põldude väetamisel orgaanilise väetisena biogaasitehasest pärinevat sealäga jääkainet.

Voore Farm OÜ Virumaalt (agronoom Margus Lepp) osales võistlusel eriti suure talinisupõlluga, 195 ha, ja sai saagiks 6,6 t/ha. Nisu müügihind oli 3100 kr/t ja arvutuslik müügitulu 20 460 kr/ha, tootmiskulud 9246 kr/ha. Nisupõld andis arvutuslikku kasumit 11 214 kr/ha.

Mahetootjaile oma võistlus

Viljelusvõistlusel julges osaleda ka maheviljakasvataja Juppi OÜ Tartumaalt (juht Mait Nõmmsalu). Mahetalirüps andis saaki 1,3 t/ha, kuid ei kasutatud mineraalväetisi ega taimekaitsevahendeid, mistõttu tootmiskulud olid ainult 4260 kr/ha. Saak müüdi maha hinnaga 6163 kr/t, müügitulu oli 8012 kr/ha ja arvutuslik kasum 3752 kr/ha.

Mait Nõmmsalu näitas, et mahekasvatajad võivad tipptegijatega jõudu proovida. Loodetavasti innustab see mahetootjaid võistluses osalema. Nende vahel võiks kujuneda välja omaette arvestus.

Viljelusvõistlus tuleb ka järgmisel aasta. Siis on see järjekorras juba seitsmes.