UUSI SEADUSI | Õpetajad saavad õiguse koolikotte kontrollida

 (3)
Seadusega reguleeritakse koolis keelatud esemete ja ainete äravõtmine ning hoiulevõtmine koolikotist.
Seadusega reguleeritakse koolis keelatud esemete ja ainete äravõtmine ning hoiulevõtmine koolikotist.EPL Arhiiv

Eelmisel nädalal võttis riigikogu vastu põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused, mis annavad koolidele võimaluse rakendada mõjutusmeetmeid õpilase suhtes, kelle kasutuses on koolis keelatud aine või ese.

Seadusega reguleeritakse koolis keelatud esemete ja ainete äravõtmine ning hoiulevõtmine.

Kui seadus jõustub, saab õpetaja põhjendatud kahtluse korral kontrollida õpilase kasutuses olevaid asju, sealhulgas riideid ja tema kasutuses olevat suletud kappi.

Keelatud eseme või aine äravõtmine ja selle olemasolu kontrollimine õpilase tahte vastaselt on võimalik vaid vahetu ohu korral elule, tervisele või võõrale asjale.